Illegaal plakken en graffiti

Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de weg of onroerende zaak (zoals een huis of bedrijfspand) dat vanaf de weg zichtbaar is:

  • een aanplakbiljet, afbeelding of aanduiding aan te plakken of op andere wijze aan te brengen;
  • met kalk, krijt, teer of kleur- of verfstof (zoals graffiti) een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen.