Illegaal plakken en graffiti

Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de weg of onroerende zaak (zoals een huis of bedrijfspand) dat vanaf de weg zichtbaar is:

  • een aanplakbiljet, afbeelding of aanduiding aan te plakken of op andere wijze aan te brengen;
  • met kalk, krijt, teer of kleur- of verfstof (zoals graffiti) een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen.

Graffiti melden

Voor het melden van graffiti belt u naar de gemeente Enschede via 053 - 481 76 00.

Racistische of aanstootgevende graffiti wordt zo snel mogelijk verwijderd.

Voor het Stadserf hebben vastgoedeigenaren, horeca en bewoners een gezamenlijke graffitiaanpak, waarvoor zij budget beschikbaar stellen. Graffiti binnen het Stadserf kan ook gemeld worden via genoemd nummer van de gemeente.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.