Inspiratiekaart openbare ruimte

Alles hangt met alles samen. Groen met steen. Stad met mensen. Mensen met bewegingen. De manier waarop de openbare ruimte wordt ingericht, gebruikt en onderhouden is mede bepalend voor hoe bewoners, gebruikers en bezoekers zich in Enschede gedragen en zich voelen. Het bepaalt hoe de stad wordt beleefd.

Door keuzes te maken in de inrichting, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt beleving gestuurd en bepaald. Het belang van afgewogen keuzes is groot, omdat de openbare ruimte alles met iedereen verbindt. In letterlijke zin én in figuurlijke zin.

Deze inspiratiekaart verbindt en brengt samen. Het toont waar de openbare ruimte bijdraagt aan Enschede.