Kwaliteit beheer openbare ruimte

In Enschede hebben we ervoor gekozen om de openbare ruimte te onderhouden op niveau ‘basis’, met als uitzondering het Stadserf, wat we onderhouden op niveau ‘hoog’. Het Stadserf is het visiteplaatje van de stad en vraagt om een hoger onderhoudsniveau.

De verschillen tussen basis en hoog zijn voor ‘netheid’ (schoon) met foto’s en tekst weergegeven in bijgaande kwaliteitscatalogus (pdf).

Medewerkers van de gemeente controleren zelf periodiek of ze aan de afspraak met de gemeenteraad voldoet (hele stad op ‘basis’, binnenstad op ‘hoog’). U kunt dit zelf ook voor uw omgeving controleren. Met behulp van de kwaliteitscatalogus gaat u dan als volgt te werk:

  • Kies een gebiedje van ongeveer 100 bij 100 meter. Bijvoorbeeld een blokje van een aantal straten. Hiermee wordt voorkomen dat alleen op de slechte dingen wordt ingezoomd;
  • Beoordeel het gemiddelde beeld per onderwerp aan de hand van de foto’s en omschrijvingen;
  • Vergelijk het met de afspraak voor het betreffende gebied;
  • Meldt het verschil. Dit kan via de pagina ‘Meldingen over de openbare ruimte’.

Wanneer u een vraag, melding of klacht wilt indienen over de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte, dan kunt u dit onder 'Meldingen over de openbare ruimte' doorgeven. U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven op telefoonnummer 053-4817600.