Omgevingsvisie: hoe zien we de toekomst van de stad

In de omgevingsvisie voor Enschede beschrijven we hoe we de toekomst van stad en buitengebied voor ons zien. Het gaat over de fysieke leefomgeving: datgene wat je ziet, voelt en ruikt. Denk aan gebouwen, wegen, parken, lucht, bodem, water, bossen, etc. We werken de komende jaren aan de omgevingsvisie. En u kunt meedenken!

Denk en doe mee!

Laat ons weten wat Enschede volgens u bruisend, groen, ondernemend of creatief maakt. En welke plekken voor u belangrijk zijn. U kunt ook foto’s uploaden. We nemen dit mee als we verhaallijnen voor de toekomst van Enschede gaan uitwerken.

Deel uw ideeën

U kunt reageren tot en met 5 december 2021. Wilt u liever schriftelijk reageren, stuur dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar omgevingsvisie@enschede.nl

De omgevingsvisie geeft antwoord op twee vragen

  • Wat gaan we extra doen om de stad nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken?
  • Hoe gaan we de bestaande leefomgeving en specifieke kwaliteiten daarvan beschermen, behouden en beheren?

Waarom we een omgevingsvisie maken

  • Enschede verandert snel. De stad groeit en het aantal inwoners ook
  • We hebben ook te maken met een veranderend klimaat
  • We gaan met z’n allen over op schone en duurzame energiebronnen

Al deze ontwikkelingen vragen om ruimte. Hoe kunnen we de schaarse ruimte zo goed mogelijk benutten? Wat vinden we daarbij belangrijk en welke keuzes zijn hiervoor nodig? Dat beschrijven we in de omgevingsvisie.

Alle gemeenten in Nederland moeten in 2024 een omgevingsvisie hebben. Dat staat in de nieuwe Omgevingswet, die halverwege 2022 in werking treedt.

Hoe we deze visie maken

Bij het maken van de omgevingsvisie voor Enschede betrekken we inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. We beschrijven hoe we dit doen in een participatieplan. We beginnen eind november 2021 alvast met een eerste stap: een online raadpleging onder inwoners van Enschede.

Omgevingseffectrapport (OER)

In de omgevingsvisie maken we keuzes die bepalend zijn voor de toekomst van Enschede. De effecten van deze keuzes beoordelen we in een omgevingseffectrapport (OER). Een OER is wettelijk verplicht en helpt ons bij het maken van goed onderbouwde keuzes.

Vaststellen omgevingsvisie

De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie vast. We verwachten dat dit gebeurt in de eerste helft van 2023. Vóór deze vaststelling kan iedereen nog een formele inspraakreactie geven op het ontwerp van de omgevingsvisie.

Contact

Heeft u vragen over de omgevingsvisie en hoe we daaraan werken? Stuur een e-email naar omgevingsvisie@enschede.nl