Openbaar groen kopen

 

Als inwoner van Enschede hebt u de mogelijkheid om openbaar groen dat grenst aan uw tuin, huis of perceel te kopen. Binnen het project Snippergroen verkoopt de gemeente deze groenstroken, daar waar mogelijk.

Project Snippergroen

Het project is al uitgevoerd in de buurten Reerinklanden en een groot gedeelte van Park Stokhorst. Vanaf september 2017 starten we in Helmerhoek Noord. Per wijk is vastgesteld welke stroken openbaar groen gekocht kunnen worden. U kunt dit terugvinden op de uitgiftekaart. De uitgiftekaarten van de buurt Park Stokhorst kunt u hier vinden:

De uitgiftekaarten van Helmerhoek Noord kunt u hier vinden:

 

Grenst uw perceel aan een strook gemeentegrond dat u graag bij uw perceel wilt betrekken? Dan is het eventueel mogelijk om deze grond van de gemeente te kopen. U kunt hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen.

Wilt u aanvragen als particulier, kies dan onderstaande link:

Wilt u aanvragen als bedrijf, kies dan onderstaande link:

inloggen met eHerkenning
eHerkenning regelt dat bedrijven zich digitaal kunnen identificeren wanneer ze online zaken regelen met de overheid. Dat doet eHerkenning op een efficiënte, betrouwbare en eenvoudige manier. De overheid weet dankzij eHerkenning met welk bedrijf ze te maken heeft en of medewerkers gemachtigd zijn om namens het bedrijf te handelen.
Om als bedrijf zaken digitaal te regelen met de gemeente Enschede  heeft u eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. U kunt een eHerkenningsmiddel aanvragen bij een erkende leverancier. Meer informatie over eHerkenning en een aanvraagformulier voor eHerkenning is te vinden op de website: www.eherkenning.nl.

Wilt u uw aanvraag niet digitaal indienen, klik dan voor een analoog aanvraagformulier.  U kunt dit formulier opsturen naar:

Gemeente Enschede
T.a.v. projectteam snippergroen
Postbus 20
7500 AA Enschede

Aantrekkelijke grondprijs gedurende het project
Gedurende het project geldt een korting op de nu in Enschede geldende grondprijs van € 130,- per vierkante meter (m2). De prijs voor gemeentegrond is verlaagd naar € 90,- per m2, kosten koper. ‘Kosten koper’ betekent dat de notaris- en kadasterkosten en 2% overdrachtsbelasting voor rekening van de koper komen.

Huur openbaar groen
Bewoners van een huurwoning kunnen snippergroen niet kopen. Het snippergroen wordt aan de verhuurder te koop aangeboden. Wanneer de verhuurder de grond niet wil kopen, kan de huurder het snippergroen huren. De huurprijs is € 9,- per m2 per jaar. Daarbij geldt een minimum van € 100,- per jaar.

Niet alle stroken snippergroen komen voor uitgifte in aanmerking. In de Nota verkoop of verhuur openbaar groen is omschreven onder welke voorwaarden snippergroen kan worden uitgegeven. Het snippergroen dat u kunt kopen, voldoet in elk geval aan de volgende voorwaarden:

  • Het grenst aan uw eigen tuin, huis of perceel.
  • De grenzen tussen uw grond en die van anderen blijven zoveel mogelijk logisch en recht.

Meer informatie
De antwoorden op veel gestelde vragen over het project Snippergroen kunt u hier lezen.

Heeft u nog andere vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met het projectteam Snippergroen via snippergroen@enschede.nl. Ook kunt u met hen op maanda, dinsdag en donderdag telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 053 - 481 8508.