Openbaar groen kopen

 

Als inwoner van Enschede hebt u de mogelijkheid om openbaar groen dat grenst aan uw tuin, huis of perceel te kopen. Binnen het project Snippergroen verkoopt de gemeente deze groenstroken, daar waar mogelijk.

Project Snippergroen

Het project is al uitgevoerd in de buurten Reerinklanden en een groot gedeelte van Park Stokhorst. Vanaf september 2017 starten we in Helmerhoek Noord. Per wijk is vastgesteld welke stroken openbaar groen gekocht kunnen worden. U kunt dit terugvinden op de uitgiftekaart. De uitgiftekaarten van de buurt Park Stokhorst kunt u hier vinden:

De uitgiftekaarten van Helmerhoek Noord kunt u hier vinden: