Toetsingskaders Openbare Ruimte (TOR) 2017

Als inwoner maakt u dagelijks gebruik van stoepen, straten, parken en speelplekken. De gemeente Enschede doet haar best om met de beschikbare middelen de openbare ruimte functioneel, herkenbaar en aantrekkelijk te maken voor iedereen. De Toetsingskaders Openbare Ruimte (TOR) is een hulpmiddel om alle onderdelen van straatklinkers, lichtmasten, bomen, afvalcontainers tot wadi’s, afvalbakken en verkeersborden te standaardiseren en daarmee een beheerbare en herkenbare stad te maken.

In de TOR zijn alle technische kaders en eisen samengevoegd. Bij ontwerp en herinrichting van de openbare ruimte wordt de TOR gebruikt als toetsingskader. In opdrachten en (exploitatie-) overeenkomsten aan derden verklaren wij de TOR 2017 expliciet van toepassing. Per januari 2017 is de nieuwe versie ‘TOR 2017’ van kracht. De TOR is compleet geactualiseerd en anders opgebouwd. Elk hoofdstuk begint met een tabel met gegevens van verantwoordelijken en onderliggende wetten en beleid. De tekst in het hoofdstuk geeft de inrichtingseisen aan. Alle inrichtingseisen en processen zijn eisen. Hier dient altijd aan te worden voldaan.

Download de TOR:

Toetsingskaders Openbare Ruimte.pdf 

In de TOR 2017 zijn de meeste bijlagen en stukken te openen door op de hyperlink in de tekst te klikken (Ctrl klik). Een aantal bijlagen staan niet online. Deze zijn onderaan op deze pagina opgenomen, waardoor alsnog doorgelinkt kan worden in de TOR.

Let op: De TOR kan op elk moment worden aangepast. Open dus altijd de TOR vanaf deze pagina, dan heeft u altijd de juiste versie. De wijzigingen worden met datumvermelding aangegeven onder ‘Wijzigingenstaat’, op blz. 3.

Bijlagen algemeen:

PDFbijlage-algemeen-1.-kaart unieke plekken.pdf

PDFbijlage-algemeen-2.-kaart-wegencategorien.pdf

PDFbijlage-algemeen-3.-standaard-details.pdf

PDFbijlage-algemeen-4.-contactpersonen-per-stadsdeel.pdf

Bijlagen offline in de hoofdstukken:

PDF2.2-archeologie-beleidsnormen-enschede-2009.pdf

PDF3.a-programma-van-eisen-voor-rioolgemalen-in-enschede-september-2016.pdf

PDF3.b-waterhuishoudkundig-plan.pdf

Bestand5.a-rekenmodel openbare verlichting 9-5-2017.xlsx

PDF7.b-plantwijs.pdf

PDF8.4-b.-overzicht-reclameobjecten.pdf