Toetsingskaders Openbare Ruimte (TOR) 2020

Als inwoner maakt u dagelijks gebruik van stoepen, straten, parken en speelplekken. De gemeente Enschede doet haar best om met de beschikbare middelen de openbare ruimte functioneel, herkenbaar en aantrekkelijk te maken voor iedereen. De Toetsingskaders Openbare Ruimte (TOR) is een hulpmiddel om alle onderdelen van straatklinkers, lichtmasten, bomen, afvalcontainers tot wadi’s, afvalbakken en verkeersborden te standaardiseren en daarmee een beheerbare en herkenbare stad te maken.

In de TOR zijn alle technische kaders en eisen samengevoegd. Bij ontwerp en herinrichting van de openbare ruimte wordt de TOR gebruikt als toetsingskader. In opdrachten en (exploitatie-) overeenkomsten aan derden verklaren wij de TOR 2020 expliciet van toepassing. 

Elk hoofdstuk begint met een tabel met gegevens van verantwoordelijken en onderliggende wetten en beleid. De tekst in het hoofdstuk geeft de inrichtingseisen aan. Alle inrichtingseisen en processen zijn eisen. Hier dient altijd aan te worden voldaan. De TOR is geen beleidsregel of anderszins een wettelijke regel. Inwoners of andere externe partijen kunnen hier geen rechten aan ontlenen.

Download de TOR:

PDF TOR-2020.pdf

Bijlagen algemeen:

Bestandbijlage-algemeen-1.-kaart bijzondere openbare ruimte.docx

PDFbijlage-algemeen-2.-kaart-wegencategorien.pdf

PDFbijlage-algemeen-3.-standaard-details.pdf

PDFBijlage 4 Contactpersonen per stadsdeel werkdoc 20210801.pdf

Bijlagen offline in de hoofdstukken:

Office spreadsheet 2.2-archeologie-beleidsnormen-enschede-2011.pdf

PDF3.a-programma-van-eisen-voor-rioolgemalen-in-enschede-september-2016.pdf

PDF3.b-waterhuishoudkundig-plan.pdf

Bestand5.a-rekenmodel openbare verlichting 9-5-2017.xlsx

PDF7.b-plantwijs.pdf

PDF 8.4-b.-overzicht-reclameobjecten.pdf