TOR Toetsingskaders Openbare Ruimte

De gemeente Enschede geeft bij ontwerp en (her-)inrichting van de openbare ruimte inhoudelijke kaders en eisen mee aan het ontwerp en de technische uitwerking. Het doel is: een stad met een herkenbare, eenduidige, bruikbare, beheerbare en betaalbare openbare ruimte.
In de Toetsingskaders Openbare Ruimte (TOR) zijn alle technische kaders en eisen samengevoegd, voor onderdelen boven, op en onder grond. Een aantal onderdelen hebben een eigen hoofdstuk. Andere onderdelen zoals verharding en groen komen in meerdere hoofdstukken ter sprake, zoals in Wegwijs, Standaarddetails 2012, Verkeerskundige bepalingen en Beheertechnische uitgangspunten.

Door onder de knop ‘beeld’ voor ‘bladwijzers’ te kiezen kan je direct doorklikken naar de hoofdstukken. Sommige browsers geven geen ‘bladwijzers’, dan kan je beter de TOR downloaden en in een pdf-reader openen.

WEGWIJS - Standaard straatprofielen

Onderdeel van de TOR is Wegwijs. Hierin staan de kaders en eisen voor de weginrichting.
Wegwijs bevat de standaard profielmaten en standaard materialen van de wegen in Enschede. In projecten die door de gemeente worden ontworpen en uitgevoerd, of na aanleg in beheer worden overgenomen, wordt WEGWIJS als inrichtingseis meegegeven.

Alle nieuwe en te reconstrueren wegen en straten worden ontworpen en aangelegd minstens volgens de minimale maten, maar in principe volgens de optimale maten. Daar waar dit echt ónmogelijk is, bijvoorbeeld in verband met bestaande situaties, kan alleen in overleg en na goedkeuring van de projectmanager hiervan beargumenteerd worden afgeweken.
In een aantal aangewezen gebieden (kaart hoofdstuk 7 Unieke gebieden en plekken) is geen standaard gewenst. Zie ook hoofdstuk 2 ‘Waar standaardisering’.

Wegwijs vindt u als Hoofdstuk 12 in de Toetsingskaders Openbare Ruimte (TOR).