Visie landelijk gebied

Visie landelijk gebied Enschede

Ruim tweederde van het grondgebied van de gemeente Enschede is landelijk gebied, met landbouwgrond, landgoederen en natuurgebieden. Bijna vijfduizend mensen wonen in het landelijk gebied, ongeveer 3% van de inwoners van onze gemeente. Het landelijk gebied heeft een hoge ‘groene’ kwaliteit, die niet ‘vanzelf’ blijft bestaan.

We zien allerlei ontwikkelingen in het landelijk gebied: de veranderende landbouw, de achteruitgang van de natuur, verdroging, de uitdaging om landgoederen in stand te houden, duurzame opwekking van energie. De Corona-crisis wijst nog eens extra op de voordelen van een landelijk gebied dicht bij de stad. Dit is een grote kracht van Enschede, stad & land bij elkaar. Tegelijk zien we dat deze twee ‘buren’ nog te weinig met elkaar doen en meer verbinding kunnen maken, in beider voordeel. Met de Visie landelijk gebied wil de gemeente richting geven aan de verandering in het buitengebied: kansen benutten en helpen om goede keuzen te maken waar dat niet ‘vanzelf’ gaat.

Visie landelijk gebied naar de Raad

De gemeente heeft 42 zienswijzen ontvangen op de ontwerp-Visie die van 10 februari tot en met 23 maart 2021 ter inzage lag. De gemeente heeft de zienswijzen van een reactie voorzien en op diverse punten het ontwerp aangepast. Het College heeft de structuurvisie Visie Landelijk Gebied Enschede met een Raadsvoorstel naar de Gemeenteraad gestuurd. De Gemeenteraad stelt de Visie vast. 

Bekijk ook de toelichting op de Visie Landelijk Gebied door wethouder Jurgen van Houdt:

Onderzoeken en bijlagen

Bij de Visie horen een aantal onderzoeken en bijlagen:

Heeft u vragen?

Vragen over de Visie landelijk gebied kunt u stellen door een email te sturen aan g.naeff@enschede.nl (link stuurt een e-mail).  Wij verzoeken u in de mail de naam van de visie, uw naam en telefoonnummer te vermelden.