Bodem en ondergrond

Deze pagina's beschrijven diverse zaken die zich in de bodem en ondergrond bevinden of invloed hebben op de bodem en ondergrond.

De bodem is de bovenste laag van de aardkorst, maar de definitie in de bodemkunde is specifieker, namelijk die laag van de aardkorst die door planten beworteld wordt, of waarin zich bodemvormende processen afspelen. Met de bodem komt de mens regelmatig mee in contact of is de mens mee in contact geweest. Met ondergrond wordt in de geologie, geofysica en fysische geografie bedoeld: al het gesteente dat zich onder het aardoppervlak bevindt. De ondergrond wordt op verschillende manieren door de mens gebruikt. Denk hierbij aan het winnen van zout of aardgas, bodemenergie of waterwinning.

U kunt een groot deel van de bodeminformatie van en over de gemeente Enschede raadplegen via internet. Op de kaart “Bodem en Ondergrond Gemeente Enschede” is informatie over verschillende bodem gerelateerde onderwerpen te raad plegen. Deze kaart kunt u benaderen via www.enschede.nl/ondergrond.

Mocht u vragen hebben over de hierboven genoemde viewer of over bodem en/of ondergrond kan u ons mailen op bodeminfo@enschede.nl.