Archeologie

Wanneer u werkzaamheden in de bodem gaat uitvoeren kan het zijn dat u archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren. U kunt hiervoor het bestemmingsplan of de Archeologische Beleidskaart raadplegen. Het bestemmingsplan is hierbij leidend. Zijn er in het bestemmingsplan geen voorwaarden opgenomen over archeologie? Dan geldt de archeologische beleidskaart.

Hieronder kunt u de Archeologische Beleidskaart van Enschede en het overzicht met de beleidsnormen downloaden.
Archeologische Beleidskaart van Enschede (pdf)
Beleidsnormen Enschede (pdf)