Archeologie

Wanneer u werkzaamheden in de bodem gaat uitvoeren kan het zijn dat u archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren. Om te zien of dit voor u geldt kunt u het bestemmingsplan of de Archeologische Beleidskaart raadplegen. Het bestemmingsplan is hierbij leidend. Is er geen archeologische aanduiding op de bestemmingsplankaart aanwezig dan kunt u de archeologische beleidskaart raadplegen.

Hieronder kunt u de Archeologische Beleidskaart van Enschede en het overzicht met de beleidsnormen downloaden.
Archeologische Beleidskaart van Enschede (pdf)
Beleidsnormen Enschede (pdf)