BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen)

Wanneer valt een sanering onder de BUS-melding?
Bij een BUS-melding gaat het om een standaard verontreinigingsgeval, een standaardmelding, een standaarduitvoering en een standaard saneringsverslag.

Als u een bodemsanering wilt uitvoeren via een BUS-melding dan kan dat alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
De belangrijkste zijn:

  • Het moet gaan om een ernstige verontreiniging;
  • De sanering gebeurt alleen op het perceel van de melder;
  • De oppervlakte bij mobiele verontreiniging mag niet groter zijn dan 1.000 m² of 2.000 m² op NS-terreinen.

Verder moet de verontreiniging horen bij één van de categorieën verontreinigingen die vallen onder het BUS:

  • Kleinschalig immobiel, bijvoorbeeld een PAK-verontreiniging (immobiele verontreiniging is een "niet verplaatsbare verontreinigingen");
  • Kleinschalig mobiel, daarbij moet het gaan om een olieverontreiniging (mobiele verontreiniging is een "verplaatsbare verontreinigingen");
  • Tijdelijk uitplaatsen, bijvoorbeeld bij het aanleggen van kabels en leidingen.

Alle saneringen die niet onder BUS-melding vallen, kunnen worden ingediend doormiddel van een Wbb-melding.