Bomen

Om het groene karakter en de bomen van Enschede te beschermen is een aantal regels opgesteld. Zo kunt u bijvoorbeeld niet zomaar een boom of andere houtopstand (zoals houtwallen, houtsingels, hakhout en bos) kappen of op andere wijze beschadigen, zoals te grote snoei van een boomkroon of beschadiging van wortels.

Kapvergunning en meldingsplicht

Wanneer moet je een vergunning aanvragen/melding doen?

Beschermwaardige bomen

Voor het kappen van beschermwaardige bomen en houtopstanden is een vergunning verplicht.

Projecten & (bouw)werkzaamheden

Bij uitvoering van bouwwerkzaamheden rondom bomen gelden speciale regels

Hinder door gemeentelijke bomen

Welke maatregelen treft de gemeente bij hinder door gemeentelijke bomen? 

Particuliere bomen en beplanting

De regels voor particuliere bomen zijn vastgelegd in landelijke wetgeving.

Handhaving en herplantplicht

De gemeente handhaaft op de naleving van de regels rondom bescherming van bomen in Enschede.

Zelf meewerken

Tips hoe u zelf ook kunt meewerken aan het behoud van de bomen in Enschede.

Aandachtspunten bij deze website

  • Waar we op deze website spreken over boom of bomen, bedoelen we zowel bomen als andere houtopstanden (zoals houtwallen, houtsingels, hakhout en bos);
  • Waar we spreken over de stamomtrek (van een boom of  ander houtopstand) geldt bij meerstammigheid altijd de omtrek van de dikste stam.

De vastgestelde achterliggende regels


De achterliggende door het college en de Gemeenteraad vastgestelde regels rond de bescherming van bomen en andere houtopstanden in Enschede vindt u in:

 

De hierboven genoemde vastgestelde regels zijn altijd leidend. Op deze pagina geven we u slechts een uitleg van deze regels.