Handhaving en herplantplicht

De gemeente handhaaft op de naleving van de regels rondom bescherming van bomen in Enschede. Hieronder enkele voorbeelden.

Illegale kap van bomen

Zorg er altijd voor dat u weet of u een kapvergunning of melding nodig heeft. Bij illegale kap kan u een boete of herplantplicht opgelegd worden. 

Beschadiging van bomen

Beschadiging of werkzaamheden aan een boom die de levensduur ervan verkorten zijn strafbaar. Hiertegen kan op dezelfde manier opgetreden worden als bij illegale kap. Zie voor meer informatie ook de onderdelen: “Zelf meewerken” en “Projecten & (bouw)werkzaamheden”.

Herplantplicht

Wanneer u een herplantplicht wordt opgelegd geeft de gemeente aan hoe deze herplant moet worden uitgevoerd:

  • op welke locatie; 
  • met welke boomsoort(en); 
  • het aantal; 
  • de maatvoering;
  • de periode waarbinnen deze herplantplicht moet zijn uitgevoerd.

Ook moet u bomen die zijn aangeplant vanuit een herplantplicht vervangen voor nieuwe bomen als deze dood gaan of niet goed aanslaan.

Bomen die zijn aangeplant vanuit een herplantplicht vallen automatisch onder de beschermwaardige bomen. Als u dus bijvoorbeeld de herplant na enkele jaren wilt verwijderen moet u hiervoor een vergunning aanvragen. 

Er vindt handhaving plaats op de uitvoering van de herplantplicht.