Zelf meewerken

Zelf kunt u ook meewerken aan het behoud van de bomen in Enschede. Dit doet u door zorgvuldig om te gaan met de bomen in uw omgeving. Hieronder volgen een aantal tips die u kunnen helpen:

Kappen nodig?

Misschien zijn er nog andere oplossingen waardoor de boom toch kan blijven staan, zoals snoeien of de tuin herinrichten. 

Snoeiwerkzaamheden aan uw bomen?

Let op! - Zorg er bij snoeiwerkzaamheden voor dat de boom niet onherstelbaar beschadigd wordt of ziek kan worden door grote of rafelige wonden. Het onherstelbaar beschadigen van een boom wordt namelijk ook als ‘kap’ beschouwd. Voorbeelden daarvan zijn het snoeien of knotten van meer dan 20% van de kroon of het wortelgestel van een boom. 

Werkzaamheden in uw tuin?

Houdt bij werkzaamheden in uw tuin altijd rekening met eventueel aanwezige bomen. Houdt voldoende afstand van de boom en graaf niet onder de kroon van de boom. Hier bevinden zich voor de boom belangrijke wortels. Beschadiging hiervan kan de gezondheid van de boom ernstig schaden.

Boom planten? Denk na over de soortkeuze - Bedenk, voor u een boom in de tuin plant, hoe groot deze soort over tien, twintig of vijftig jaar zal zijn. En of het soort in uw tuin misschien na enige jaren al overlast kan geven. Denk ook goed na over de plek waar u de boom plant.