Grondverzet

Wat is grondverzet?
Grondverzet zijn "alle werkzaamheden waarbij grond, zand of aarde wordt aangevoerd, afgevoerd, toegepast of opgeslagen". Dit kan variëren van het graven van een geul voor het leggen van wegen, woningen, kabels, leidingen of buizen tot het dichten van sloten en het uitvoeren van bodemsaneringen.

Wanneer moet ik grondverzet melden?
Een burger van de gemeente Enschede die met eigen middelen grond verzet hoeft geen melding te doen bij het Meldpunt Bodemkwaliteit, bijvoorbeeld als u bij de bouw van een erker 3 m3 grond vrij krijgt en deze grond zelf afzet (bijvoorbeeld hergebruikt of brengt naar een grondbank) hoeft u geen melding te doen aan het Meldpunt Bodemkwaliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de grond.

Daarnaast geldt voor bedrijven die grond willen verzetten tot 50 m3, dit niet hoeven te melden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Al het andere grondverzet dient gemeld te worden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Hergebruik (indien mogelijk) van niet schone grond dient ook gemeld te worden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit.

Wie kunnen grondverzet melden?
Het melden van grondverzet is alleen van toepassing voor bedrijfmatig grondverzet. Dus een grondverzetbedrijf, grondbank of aannemer (ook een particulier die een aannemer inhuurt).

Waar kan ik grondverzet melden?
Via het Meldpunt Bodemkwaliteit van het ministerie van infrastructuur en milieu (IenM) kunt u grondverzet melden.
Ook meer informatie over meldingsplichtingen grond, bagger en bouwstoffen vind u op de website Meldpunt Bodemkwaliteit.

Kan ik de grond hergebruiken?
Ernstig verontreinigde grond mag alleen onder strikte voorwaarden en onder bepaalde omstandigheden worden hergebruikt. De regels daarvoor staan in Besluit Bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming. Schone en licht verontreinigde grond mag worden toegepast onder de regels van het ‘Besluit Bodemkwaliteit'. Dit moet altijd vooraf worden gemeld bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Er is een functieklassenkaart en een bodemkwaliteitskaart vast gesteld door de gemeente Enschede, deze kaart geeft het per gebied de bodemkwaliteit van de grond weer. Aan de hand van de bodemkwaliteitskaart is te zien tussen welke gebieden grond hergebruikt kan worden.
In het rapport bodembeheerplan Enschede is de gebiedsindeling en de toepassingsmogelijkheden beschreven. Het rapport bodembeheerplan Enschede (Royal Haskoning) kunt u via deze link bekijken.

Waar kan ik met de grond heen?
Schone grond mag overal toegepast en hergebruikt worden. Wel moet u als u de schone grond laat afvoerden, kunnen aantonen dat het om schone grond gaat. Ook de ontvanger van de grond moet tot een jaar na ontvangst de kwaliteit van de grond kunnen aantonen.

Als er niet schone grond (licht tot sterk verontreinigde grond) wordt verplaatst wordt er gesproken van bodemsanering. De verontreinigde grond moet worden gezien als afval en moet met een vervoersdocument worden vervoerd.
Verder kan de schone, licht, ernstig verontreinigde grond aangeboden worden aan de grondbank. De gemeente Enschede heeft geen eigen grondbank wel is de gemeente Enschede aandeelhouder in afvalverwerking Twence B.V. Deze afvalverwerking heeft een eigen grondbank, tegen betaling kan hier grond worden afgeleverd.

Contact
Voor specifieke vragen over grondverzet kunt het digitale formulier van de gemeente gebruiken. Kies in dit formulier voor het thema 'bouwen, wonen en milieu' en kies dan bij onderwerp 'bodem'. Klik hier om naar het webformulier te gaan.

U kunt uw vragen telefonisch stellen via 053-4817600.

Kaart van bodem en ondergrondgegevens gemeente Enschede
Bekijk de kaartlagen op enschede.nl/ondergrond. De gegevens op de kaart Bodem en Ondergrond Gemeente Enschede zijn met de grootste zorg samengesteld door de gemeente Enschede. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. De gemeente Enschede is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze webviewer beschikbare informatie. U helpt de gemeente Enschede door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden bij het bodemloket van de gemeente Enschede (bodeminfo@enschede.nl).

Voor specifieke vragen over grondverzet kunt het digitale formulier van de gemeente gebruiken. Kies in dit formulier voor het thema 'bouwen, wonen en milieu' en kies dan bij onderwerp 'bodem'. Klik hier om naar het webformulier te gaan.

U kunt uw vraag ook telefonisch stellen via 053 - 481 76 00, op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Hier kunt u voor al uw bodemvragen terecht.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Op deze website kunt u informatie vinden over wet- en regelgeving over het thema ‘bodem' en het besluit Bodemkwaliteit.

Bodemplus
Op deze website kunt u informatie vinden over wet- en regelgeving over het thema ‘bodem' en het besluit Bodemkwaliteit.
Ook kunt u hier raadplegen welke instellingen door de overheid zijn erkend.

Meldpunt Bodemkwaliteit
Op deze website kunt u inloggen en direct toepassingen van grond, baggerspecie en bouwstoffen melden. U kunt ook informatie vinden over het melden van grond, baggerspecie en bouwstoffen.