Grondwater

Een woningeigenaar is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor grondwater. Dit betekent dat de gemeente als het nodig is voorzieningen aanlegt om overtollig grondwater af te kunnen voeren. De gemeente is niet aansprakelijk voor problemen, maar wel aanspreekbaar. Dit houdt in dat u bij de gemeente terecht kunt met uw vragen over grondwater. Is er sprake van langdurige en structurele grondwateroverlast over een groter gebied dan zal de gemeente de oorzaken onderzoeken en samen met eigenaren en het waterschap een plan maken om het probleem op te lossen. Hoe de gemeente Enschede de grondwaterzorgplicht invult staat beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Grondwaterstanden online

U kunt de actuele grondwaterstanden online bekijken. Kies een voor u interessante peilbuis. Dit is een groen meetpunt op de kaart. Klik vervolgens aan de rechterkant op “toon grafiek”. De grafiek opent in een nieuw scherm. Onderaan in de tijdbalk is de meetperiode aan te passen waarover u de grondwaterstanden wilt zien.

Toelichting op de grafiek:

  • De blauwe lijn is de grondwaterstand
  • De bovenste grijze lijn is de maaiveldhoogte ter plaatse.
  • De verticale as geeft de NAP hoogte weer.
  • De horizontale as geeft de datum weer.
  • De rode en de paarse lijn geven de representatieve hoogste en laagste grondwaterstand weer.
  • Door op de blauwe lijn te gaan staan, worden op die datum de exacte meetgegevens getoond.

Naast de grondwaterstanden zijn ook de neerslaggegevens in een grafiek te tonen. Dit zijn de licht en donkerblauwe meetpunten. Voor de gemeente Enschede zijn dit er twee.

(Let op! De gemiddelde filterdiepte van alle peilbuizen is 2 á 3 m. Hiermee worden schijngrondwaterstanden in de bovenlaag van de bodem NIET weergegeven. Ook kunnen aan de getoonde grondwaterstanden geen rechten worden ontleend.)