Oppervlaktewater/visvijver

Oppervlaktewater is al het water in sloten, plassen, vijvers, kanalen, meren, beekjes en rivieren. Dus op het regenwater na, al het water dat je buiten ziet.

De gemeente Enschede ligt in het beheersgebied van Waterschap Vechtstromen. Het waterschap zorgt voor een goede kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater en het onderhoud van de grotere wateren (primaire watergangen). Op de watergangen van Waterschap Vechtstromen is de Keur van het waterschap van toepassing. Voor werkzaamheden nabij watergangen kunt u een watervergunning nodig hebben. Het Twentekanaal en de jachthavens vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.