Rioolverstopping / drukriool

Heeft u een verstopping in het riool, controleer dan eerst of de verstopping in uw woning, op eigen grond of in de huisaansluiting zit. De huisaansluiting is het deel van de riolering dat tussen de perceelsgrens en het hoofdriool zit.

Zit de verstopping in uw woning of op het eigen perceel, dan moet u dit zelf verhelpen. Hiervoor kunt u een rioolontstoppingsbedrijf inschakelen.
Let op: de kosten van een ingeschakeld rioolontstoppingsbedrijf kunnen niet op de gemeente Enschede worden verhaald. Een rioolontstoppingsbedrijf mag nooit de leiding in gemeentegrond ontstoppen of reinigen.

Is er een vermoeden dat de verstopping veroorzaakt wordt door een verstopping in de huisaansluiting in gemeentegrond of  in het hoofdriool, neem dan contact op met de gemeente Enschede. Onder ‘Aanvragen’ vindt u meer informatie hiervoor.

Onder ‘Bijzonderheden’ staat meer informatie over hoe u verstopping kunt opsporen of voorkomen .