Rioolverstopping / drukriool

Heeft u een verstopping in het riool, controleer dan eerst of de verstopping in uw woning, op eigen grond of in de huisaansluiting zit. De huisaansluiting is het deel van de riolering dat tussen de perceelsgrens en het hoofdriool zit.

Zit de verstopping in uw woning of op het eigen perceel, dan moet u dit zelf verhelpen. Hiervoor kunt u een rioolontstoppingsbedrijf inschakelen.
Let op: de kosten van een ingeschakeld rioolontstoppingsbedrijf kunnen niet op de gemeente Enschede worden verhaald. Een rioolontstoppingsbedrijf mag nooit de leiding in gemeentegrond ontstoppen of reinigen.

Is er een vermoeden dat de verstopping veroorzaakt wordt door een verstopping in de huisaansluiting in gemeentegrond of  in het hoofdriool, neem dan contact op met de gemeente Enschede. Onder ‘Aanvragen’ vindt u meer informatie hiervoor.

Onder ‘Bijzonderheden’ staat meer informatie over hoe u verstopping kunt opsporen of voorkomen .

Hebt u het vermoeden dat de verstopping veroorzaakt wordt door een verstopping in de huisaansluiting in gemeentegrond of  in het hoofdriool, dan kunt u dit melden via telefoon nummer 053 4817600 (24 uur per dag bereikbaar).

Na uw melding en betaling vooraf van de kosten (zie tabblad ‘Kosten’) graaft de gemeente het ontstoppingsstuk in gemeentegrond nabij de perceelgrens op en doet zij nader onderzoek waar de verstopping zich bevindt. Zit de verstopping in de rioolaansluiting  of in het hoofdriool, dan verhelpt de gemeente deze. In dat geval krijgt u uw geld terug, tenzij blijkt dat de verstopping is veroorzaakt door u  

Een gebrek aan een leiding kan veroorzaakt zijn door: wortelgroei, scheuren, verzakkingen etc.

Voor het opgraven van het ontstoppingsstuk betaalt u vooraf € 52,58.  

Tijdens kantooruren kunt u de betaling contant doen aan de balie van het Stadskantoor, Hengelosestraat 51. U ontvangt een betalingsbewijs. Na betaling wordt uw melding in behandeling genomen. Buiten kantoortijd kunt u de betaling voldoen aan de wachtdienstmedewerker waar u ook uw melding heeft gedaan via telefoon nummer 053 4817600.

Als de verstopping inderdaad in de rioolaansluiting of in het hoofdriool zit, dan krijgt u uw geld terug. Tenzij blijkt dat u de veroorzaker bent van de verstopping.

Opsporen van rioolverstopping

Weet u niet waar de verstopping van uw riool zit, loop dan de volgende punten langs:

  • Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben. Zo ja, dan is de kans groot dat de verstopping in het gemeenteriool zit. Is dat niet het geval, dan zoekt u verder;
  • Woont u in het buitengebied? Kijk eerst of de rode lamp op de schakelkast brandt. Is dat zo, staat het deurtje open of is de kast beschadigd, meld dit dan aan de gemeente. Is dat niet het geval, dan zoekt u verder;
  • Op de perceelgrens (de grens tussen gemeentegrond en particuliere grond, in veel gevallen een halve meter uit de perceelgrens op particuliere grond) ligt normaal gesproken een ontstoppingsstuk of -put. Hier kunt u zien of de verstopping in uw riool of in het gemeenteriool zit. De exacte plaats van het putje staat aangegeven op de aansluitschets van uw woning. Hebt u deze schets niet, dan kunt u hiervan een kopie opvragen (als deze nog aanwezig is), tijdens kantooruren via 053 – 4817600. U ziet het ontstoppingsstuk niet. U moet hem dus opgraven vanaf uw eigen terrein: u mag niet graven in openbaar gebied;
  • Staat er water in het ontstoppingsstuk, dan zit de verstopping waarschijnlijk in het gemeenteriool. Staat er geen water in het ontstoppingsstuk, dan zit de verstopping waarschijnlijk in uw riool.

Uiteraard kunt u, op uw kosten, voor dit onderzoek een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.
Woont u in een huurwoning, dan kan uw verhuurder mogelijk helpen. Deze is namelijk verantwoordelijk voor de aansluiting van de woning op de gemeentelijke riolering.

Voorkomen van rioolverstopping

U kunt helpen het rioolsysteem zo goed mogelijk te laten werken. Dat kan vervelende verstoppingen en wateroverlast in huis en op straat voorkomen.

Spoel geen spullen door gootsteen, toilet of (straat)put, zoals:

  • Etensresten, maandverband, schoonmaakdoekjes;
  • Frituurvet en frituurolie. Frituurvet en frituurolie. U kunt gebruikt frituurvet het beste teruggieten in de verpakking of een lege plastic fles en gratis inleveren bij een inzamelpunt in de buurt (gele container) of bij het afvalbrengpunt. Het mag ook in de grijze container.
  • Verf, latex, cement of gips. Ook dit kan ingeleverd worden bij een afvalbrengpunt.   

Pas bij het ontstoppen van uw afvoer op met allerlei chemische middelen. Gebruik liever een ontstopper en ontvet regelmatig met soda en heet water.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.