Water afvoeren (afkoppelen)

Regenwater verdwijnt gewoonlijk via de regenpijpen van gebouwen, woningen en kolken in de riolering onder de straten. Maar ons regenwater is schoon genoeg (als het niet op vies oppervlak valt) om rechtstreeks af te voeren naar oppervlaktewater, of om te infiltreren in de bodem, waar de grond dat toelaat. Dit heet afkoppelen. De regenwaterbuis is niet meer gekoppeld aan het vuilwaterstelsel dat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat.

Wilt u meer informatie over afkoppelen van regenwater en hoe u dat zelf kunt doen? Neem een kijkje op de volgende websites:

  • Rioned; Kenniscentrum voor alles wat met riolering te maken heeft;
  • Water in de tuin (pdf); voor meer informatie over tuinieren en watergebruik.

Niet doen in afgekoppeld gebied
Het regenwater wordt niet meer naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie afgevoerd, maar naar oppervlaktewater of het komt via een infiltratievoorziening in de bodem (bijvoorbeeld via een wadi, infiltratieriool of infiltratieput). Kortom: het regenwater moet schoon blijven. De volgende activiteiten kunt u beter niet doen in afgekoppelde gebieden:

  • vervuilen van afgekoppelde straten en daken. Voorbeelden: onkruidbestrijding met chemische middelen, auto wassen (zeepsop verdwijnt dan in de put op straat), afvalwater rechtstreeks weggooien in putje aan de straat, terras schrobben met chloor of zeep, etc;
  • regenwater aansluiten op het riool;
  • gebruik van uitlogende materialen proberen te voorkomen, zoals zinken dakgoten, koperen daken, loodslabben en andere dak- en gevelbekleding veroorzaken vervuiling. De metaaldeeltjes lossen op in het regenwater en komen terecht in het oppervlaktewater en/of de bodem. Vooral bij nieuwbouw of renovatie is het zeer gewenst geen uitlogende materialen meer toe te passen, maar bijvoorbeeld kunststof. Een andere mogelijkheid is om het uitlogende materiaal te behandelen met een coating, zodat dit niet meer uitloogt.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.