Water afvoeren (afkoppelen)

Regenwater verdwijnt gewoonlijk via de regenpijpen van gebouwen, woningen en kolken in de riolering onder de straten. Maar ons regenwater is schoon genoeg (als het niet op vies oppervlak valt) om rechtstreeks af te voeren naar oppervlaktewater, of om te infiltreren in de bodem, waar de grond dat toelaat. Dit heet afkoppelen. De regenwaterbuis is niet meer gekoppeld aan het vuilwaterstelsel dat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat.

Wilt u meer informatie over afkoppelen van regenwater en hoe u dat zelf kunt doen? Neem een kijkje op de volgende website:

  • Rioned; Kenniscentrum voor alles wat met riolering te maken heeft.