Herfstbladeren opruimen

Vallende bladeren kunnen overlast en onveiligheid veroorzaken. Om dit te beperken, ruimt de gemeente herfstbladeren op. Als de bladeren vallen, verzamelt de gemeente ze op plekken in de wijk. Daarna wordt het machinaal opgehaald. Het bladruimen gebeurt in twee rondes:

  • de eerste ronde in november/ december;
  • de tweede ronde in januari/ februari. 

Bij het opruimen van blad is de (verkeers-) veiligheid het belangrijkst. Daarom maakt de gemeente als eerste de hoofdwegen en fietspaden bladvrij. U kunt onveilige situaties melden, dan neemt de gemeente maatregelen.

Wanneer is uw wijk aan de beurt?

Zodra uw wijk aan de beurt is, plaatsen we een bord in uw wijk. Deze borden staan aan het begin van de wijk op de hoofdwegen.

Wat kunt u zelf kunnen doen met het blad?

In de week dat het blad in een wijk wordt opgeruimd, kunnen bewoners ook het blad uit eigen tuin of de straat op de verzamelplaatsen of op de grasstrook neerleggen. Voor het machinaal bladruimen is het van belang dat:

  • de bladhopen niet te hoog worden,
  • er enige afstand is tot eventuele bomen,
  • er geen takken bij het blad zitten.

De gemeente plaatst geen bladkorven meer. Blad dat u neerlegt buiten de ophaalweek, haalt de gemeente niet op.

Onveilige situatie melden?

Ziet u een onveilige situatie door gevallen herfstbladeren? Meld dat via: enschede.nl/meldingopenbareruimte. Meldingen worden alleen in behandeling genomen als het gaat om onveilige situaties.

herfstbladeren