Bestrijding eikenprocessierups

Deze pagina gaat alleen over de bestrijding van de processierups. Algemene informatie over de processierups vindt u op de Eikenprocessierups pagina of bij de veelgestelde vragen.

Wilt u een melding doen? Dat kan via Slim melden Enschede.

Door onze aanpak waren er in 2020 ruim 60% minder overlastmeldingen dan in 2019. Daarom gaan we in 2021 door met dezelfde manier van bestrijding. Daarmee hopen we de overlast nóg verder te verminderen. De overlast 100% wegnemen kan niet. 

Bestrijdingskaart

In en rondom Enschede zijn ruim 20.000 eiken preventief bestreden met aaltjes of bacteriën.

Op de bestrijdingskaart ziet u welke bomen al vóór de overlast zijn behandeld. En met welk biologisch middel. Open deze in een nieuw tabblad, zodat u onderstaande toelichting ernaast kunt houden.

 • Alle paarse en blauwe bolletjes zijn eikenbomen die we hebben behandeld (zie toelichting hieronder);
 • Alle gele, groene en oranje bolletjes zijn eikenbomen die niet behandeld zijn (zie toelichting hieronder);

Het is onmogelijk om alle ruim 31.000 eiken van de gemeente in kaart te brengen. 
Het kan daarom zijn dat er een eik niet op de kaart staat. Dat wil niet zeggen dat deze eik niet wordt behandeld! Als de boom in een straat staat waar de rest van de eiken wél behandeld worden, dan kunt u ervan uit gaan dat deze boom ook wordt meegenomen. Als u zich zorgen maakt kunt u ons een bericht sturen via Facebook, het contactformulier invullen of bellen (14 053)

Op de bestrijdingskaart ziet u: 

 • Welke gemeentelijke eiken er dit jaar vroegtijdig worden behandeld met biologische bestrijdingsmiddelen; 
 • Welk middel er op welke plek wordt gebruikt; 
 • Welke bomen niet worden behandeld en waarom dat zo is.

Het is belangrijk om te weten dat:

 • De vlinderkaart van de Vlinderstichting en de Wet Natuurbescherming de basis vormen voor onze bestrijdingskaart; 
 • Bomen die niet worden behandeld wél worden uitgezogen als de nesten ernstige overlast veroorzaken; 
 • Bomen waar vorig jaar veel nesten in zaten, of waar veel klachten over zijn geweest, zijn stuk voor stuk bekeken. Soms is er dit jaar wel bestrijding mogelijk, maar soms ook niet. 
 • Net als vorig jaar ook eiken op het terrein van scholen, SES speeltuinen en sportparken door ons behandeld worden. 

Toelichting onderdelen op de kaart 

Wijze van bestrijding 

 • Behandelen met bacteriën – Deze eiken behandelen we met bacteriën. Dit gebeurt overdag, en vanaf het moment dat er wat meer blad aan de bomen zit. 
 • Behandelen met aaltjes – Deze eiken behandelen we met aaltjes. Dit gebeurt na zonsondergang, vanaf het moment dat de rupsen uit hun ei komen en er (bijna) geen blad aan de bomen zit.  
 • Niet behandelen (laagrisicozone) – Deze eiken behandelen we niet. De nesten veroorzaken hier waarschijnlijk weinig overlast. 
 • Niet behandelen (bij wet beschermde vlinders) – Deze eiken behandelen we niet. In de omgeving zijn beschermde vlinders gezien. Er staan planten of kruiden onder de eik die de vlinders gebruiken om zich voort te planten. 
 • Niet behandelen (bewust andere keuze) – Deze eiken behandelen we niet. Dat kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat het een eikensoort is waar geen eikenprocessierups in voorkomt, of omdat onze machines er niet bij kunnen. 

Gevoelige locaties 

Dit zijn locaties waarvan de gemeente het onacceptabel vindt dat er overlast is van eikenprocessierupsen. De locaties zijn niet van de gemeente. Het gaat om: 

 • Basisonderwijs 
 • Voortgezet onderwijs 
 • Speeltuinen SES 
 • Sportparken 

Vlinderkaart zones: 

De vlinderkaart van de Vlinderstichting en de Wet Natuurbescherming vormen de basis voor onze bestrijdingskaart. Op die kaart staat waar (beschermde) vlinders zijn gezien. Het kan gaan om één vlinder van één soort, of juist om veel vlinders. Om die plek wordt een cirkel getrokken, omdat dat het gebied is waar die vlinder is aangetroffen. 

 1. Maatwerk ivm bij wet beschermde vlinders – Hier is een wettelijk beschermde vlinder gezien. Als de eik belangrijk is voor de vlinder, of als er belangrijke planten onder de eik staan, bespuiten we de eik niet. De overige eiken worden dan wel bespoten. 
 2. Maatwerk ivm niet bij wet beschermde vlinders – Hier zijn vlinders gezien die niet wettelijk beschermd zijn. Hier wordt in elk geval niet gespoten met bacteriën, maar met aaltjes. 
 3. Gemeentegrens – de gemeentegrens van de gemeente Enschede.