Bestrijding eikenprocessierups

Deze pagina gaat alleen over de bestrijding van de processierups. Algemene informatie over de processierups vindt u op deze pagina of bij de veelgestelde vragen.

Wilt u een melding doen? Dat kan via deze link.

De overlast van de eikenprocessierups was vorig jaar groot. We doen er alles aan om dat dit jaar te voorkomen. De preventieve bestrijding (bespuiten van de bomen) is klaar.

Bestrijdingskaart

In en rondom Enschede zijn ruim 20.000 eiken preventief bestreden met aaltjes of bacteriën.

Op de bestrijdingskaart ziet u welke bomen al vóór de overlast zijn behandeld. En met welk biologisch middel. Open deze in een nieuw tabblad, zodat u onderstaande toelichting ernaast kunt houden.

 • Alle paarse en blauwe bolletjes zijn eikenbomen die we hebben behandeld (zie toelichting hieronder);
 • Alle gele, groene en oranje bolletjes zijn eikenbomen die niet behandeld zijn (zie toelichting hieronder);
 • Ziet u een boom niet terug op de kaart? Dat kan verschillende redenen hebben. Als u zich zorgen maakt kunt u ons een bericht sturen via Facebook, het contactformulier invullen of bellen (14 053)

Het is onmogelijk om alle 25.000 eiken van de gemeente in kaart te brengen

Het kan daarom zijn dat er een eik niet op de kaart staat. Dat wil niet zeggen dat deze eik niet is behandeld! Als de boom in een straat staat waar de rest van de eiken wél behandeld zijn, dan kunt u ervan uit gaan dat deze boom ook is meegenomen.

Op de bestrijdingskaart ziet u:

 • welke gemeentelijke eiken er dit jaar vroegtijdig zijn bespoten met biologische (bestrijdings)middelen
 • Welk middel er op welke plek is gebruikt
 • Welke bomen niet zijn bespoten en waarom dat zo is.

Het is belangrijk om te weten dat:

 • De vlinderkaart van de Vlinderstichting en de Wet Natuurbescherming de basis vormen voor onze bestrijdingskaart;
 • Bomen die niet worden bespoten wél worden uitgezogen als de nesten ernstige overlast veroorzaken;
 • Bomen waar vorig jaar veel nesten in zaten, of waar veel klachten over zijn geweest, zijn meegenomen op de bestrijdingskaart;
 • Dit jaar ook eiken op het (privé)terrein van scholen, SES speeltuinen en sportparken door ons bestreden zijn.

Toelichting onderdelen op de kaart

Wijze van bestrijding

 1. Behandelen met bacteriën – Deze eiken behandelen we met bacteriën. Dit gebeurt overdag, en vanaf het moment dat het blad aan de bomen zit.
 2. Behandelen met aaltjes – Deze eiken behandelen we met aaltjes. Dit gebeurt ‘s nachts, vanaf het moment dat de rupsen uit hun ei komen en er (bijna) geen blad aan de bomen zit 
 3. Niet behandelen (laagrisicozone) – Deze eiken behandelen we niet. De nesten veroorzaken hier waarschijnlijk weinig overlast
 4. Niet behandelen (bij wet beschermde vlinders) – Deze eiken behandelen we niet. In de omgeving zijn beschermde vlinders gezien. Er staan planten of kruiden onder de eik die de vlinders gebruiken om zich voort te planten.
 5. Niet behandelen (bewust andere keuze) – Deze eiken behandelen we niet. Dat kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat het een eikensoort is waar geen eikenprocessierups in voorkomt, of omdat onze machines er niet bij kunnen.

Gevoelige locaties

Deze locaties zijn niet van de gemeente, maar er was daar vorig jaar wel veel overlast. Het gaat om locaties waarvan de gemeente het onacceptabel vindt dat er overlast is van eikenprocessierupsen. Het gaat om:

 • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Speeltuinen SES
 • Sportparken

Vlinderkaart zones:

De vlinderkaart van de Vlinderstichting en de Wet Natuurbescherming  vormen de basis voor onze bestrijdingskaart. Op die kaart staat waar (beschermde) vlinders zijn gezien. Het kan gaan om één vlinder van één soort, of juist om veel vlinders. Om die plek wordt een cirkel getrokken, omdat dat het gebied is waar die vlinder is aangetroffen.

a. Maatwerk ivm bij wet beschermde vlinders – Hier is een wettelijk beschermde vlinder gezien. Als de eik belangrijk is voor de vlinder, of als er belangrijke planten onder de eik staan, bespuiten we de eik niet. De overige eiken worden dan wel bespoten.
 b. Maatwerk ivm niet bij wet beschermde vlinders – Hier zijn vlinders gezien die niet wettelijk beschermd zijn. Hier wordt in elk geval niet gespoten met bacteriën, maar met aaltjes.
 c. Gemeentegrens – de gemeentegrens van de gemeente Enschede.