Botulisme en blauwalg

Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen kan afscheiden. Door blauwalg kunnen vissen en andere waterdieren sterven en kunnen mensen ziek worden. Vaak ziet het water er door blauwalg niet aantrekkelijk uit en veroorzaakt het stankoverlast. Vergiftiging door blauwalg kan door het inslikken van water (bij mens en dier) of contact met water, waardoor huiduitslag of maag- en darmproblemen kunnen ontstaan. Blauwalg komt vooral voor bij temperaturen hoger dan 20 graden.

Botulisme is een bacterie in het water die vooral ‘s zomers voorkomt en leidt tot ziekte onder watervogels en vissen. Een bacterie zorgt voor verslapping van de spieren bij de vogels en heeft vaak de dood tot gevolg.
Botulisme is meestal alleen gevaarlijk (dodelijk) voor watervogels en vissen, maar soms ook voor mensen. Ook kunnen mensen het overgedragen op andere watervogels. Door botulisme aangetaste vogels zijn herkenbaar doordat de vogels traag zijn, slechts korte afstanden afleggen of helemaal niet kunnen vliegen.
Omdat kadavers (door botulisme) een ideale broedplaats voor botulisme vormen, kunnen ze al snel zeer veel gif bevatten. Het is daarom van belangrijk om dode dieren snel op te ruimen (niet zelf doen!).

Omdat botulisme steevast optreedt op plaatsen waar veel eenden bij elkaar komen, moet u in warme zomers eenden niet voeren om concentratie van eenden tegen te gaan. Botulisme komt vooral voor in stilstaand, ondiep water met een temperatuur hoger dan 20 graden.

Ziet u dode vissen of waterdieren? Meld dit dan via het product 'Meldingen 'Woon en leefomgeving'. Als u hier kiest voor de categorie “Riolering en Water” en subcategorie “Vijver en sloten” komt uw melding direct op de juiste plaats binnen. U kunt ook bellen met de gemeente Enschede, tel. 053- 4817600.

NB: Uw melding wordt 24 uur per dag en ook in het weekend in behandeling genomen.