Dierenoverlast

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Enschede staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven. In dit gedeelte komen regels aan de orde die gaan over overlast van dieren.

Loslopende honden en verontreiniging door honden geven vaak overlast. Voor regels en voorzieningen voor honden en hun baasjes verwijzen wij u naar ‘honden en regels' en ‘honden en verzieningen'.

Geluidshinder van dieren
Degene die de zorg heeft voor een dier is verplicht te voorkomen dat dit voor de omgeving of voor een omwonende geluidshinder veroorzaakt.

Hinderlijke, schadelijke of gevaarlijke dieren
Het college kan een hond als gevaarlijk of hinderlijk aanwijzen, waarna er aparte regels gelden voor de hond voor de aanwezigheid op bepaalde gedeelten van de gemeente. De regels zijn te vinden in de APV artikel 2:59 en 2:60. Deze aanwijzing mag uitsluitend zijn gebaseerd op het voorkomen of opheffen van hinder, overlast, schade aan de openbare gezondheid, gevaar voor mens en dier of gevaar voor verstoring van de openbare orde.

Het gaat hier om regels die bepalen wanneer de hond kort aangelijnd en gemuilkorft moet zijn en van een niet-verwijderbaar identificatiekenmerk moet zijn voorzien.

Burgemeester en Wethouders zijn niet bevoegd rassen of typen hond aan te wijzen waarvoor reeds in de Regeling agressieve dieren (Staatscourant 1993, nr 11) maatregelen zijn opgenomen.

Komt u er niet uit?

Dan helpen wij u graag op weg. Bel ons via 14 053.

U kunt ons ook 24 uur per dag mailen via het contactformulier.