Eikenprocessierups

In de maanden mei, juni en juli kunt u op eikenbomen groepen met behaarde (grijsgrauwe met lichtgekleurde zijden) rupsen aantreffen. Deze kunnen bij mensen en dieren voor overlast zorgen, doordat aanraking met de brandharen gezondheidsklachten kan veroorzaken. Ook na de actieve maanden van de rups (mei, juni en juli) kunnen restanten van nesten nog lange tijd overlast veroorzaken. Blijf dus alert in de buurt van (eiken)bomen.

Een oorzaak van het grote aantal eikenprocessierupsen is de verstoorde biodiversiteit in de stedelijke omgeving. Daarom zet de gemeente actief in op het versterken van de biodiversiteit, naast de jaarlijkse bestrijding van de eikenprocessierups op risicoplekken volgens de landelijke leidraad beheersing eikenprocessierups. Aan het versterken van de biodiversiteit kunt u zelf ook een bijdrage leveren. Op deze pagina leest u hier meer over.

Te weinig natuurlijke vijanden

De verwachting is dat de rups ook de komende jaren overlast zal blijven geven. Door het versterken en vergroten van de biodiversiteit krijgen de natuurlijke vijanden van de rups weer een kans. Hierdoor hopen we dat het aantal eikenprocessierupsen op termijn afneemt.  In een natuurlijke omgeving die in balans is en variatie kent hebben plagen, zoals de eikenprocessierups, minder kans. In een versteende omgeving komen natuurlijke vijanden zoals insectenetende vogels (waaronder koolmezen),  vleermuizen (die de volwassen vlinders eten) en insecten (onder andere larven van gaasvliegjes, spinnen, roofwantsen en sluipwespen minder voor.

Wat doet de gemeente?

De gemeente bestrijdt volgens de landelijke ‘leidraad beheersing eikenprocessierups’ de eikenprocessierups op risicoplekken. Hieronder worden plekken verstaan bij scholen of bij drukbezochte voet- en fietspaden. Gespecialiseerde bedrijven halen (oude) nesten op deze plekken weg met speciale zuigmachines. Onder het tabblad “bijzonderheden” leest u alle informatie over de eikenprocessierups, waar u op moet letten en wat u zelf kunt doen.

Klik op de afbeelding voor de kaart

Vragen, antwoorden en tips

 

 

Meldingen van de eikenprocessierups in uw buurt kunt u online doorgeven bij 'Meldingen over de openbare ruimte' (hoofdcategorie 'Overlast') of door te bellen met telefoonnummer 053-4817600.

In de publieksfolder Eikenprocessierups (PDF) van het RIVM leest u informatie over de eikenprocessierups, zoals:

 • Hoe u de eikenprocessierups herkent;
 • Dat u deze niet moet verwarren met de rupsen van de spinselmot en hoe u deze spinselmot rupsen herkent;
 • (Nog meer rupsen: Er zitten soms ook groene rupsen in de bomen die soms aan draadjes naar beneden hangen, dit zijn ook geen eikenprocessierupsen. Maar rupsen van de kleine en grote wintervlinder en de eikenbladroller. Deze rupsen kunnen wel wat overlast veroorzaken, maar zijn net zoals de spinselmot totaal ongevaarlijk);
 • Wat u zelf kunt doen om ongemak te voorkomen;
 • Wat u moet doen als u in aanraking bent gekomen met de eikenprocessierups.

Lees deze folder eerst zorgvuldig door, voordat u de aanvullende informatie hieronder leest.

leidraad

Wat u nog meer moet weten:

 • U bent en blijft dus altijd zelf verantwoordelijk voor eventuele bestrijding van (nesten van) de eikenprocessierups op uw eigen terrein (incl. de kosten). Wij adviseren u eerst contact op te nemen met de gemeente voor eventueel advies. De aanpak van de eikenprocessierups is namelijk altijd de verantwoordelijkheid van de terreineigenaar zelf. De provincie en Rijkswaterstaat zijn dus bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de aanpak van de eikenprocessierups langs de wegen in hun beheer.
 • (Restanten van) Eikenprocessierupsen kunnen ook voor dieren een gezondheidsrisico vormen. Honden, die bijvoorbeeld in het lange gras onder de bomen snuffelen, kunnen bijvoorbeeld in aanraking komen met de restanten. Dit kan voor uw dier ernstige gezondheidsklachten tot gevolg hebben. Neem in dat geval altijd contact op met een dierenarts.
 • Achtergebleven nesten zijn vaak onopvallend, maar kunnen ook na de overlastperiode zorgen voor overlast. De lege nesten kunnen namelijk nog vol vervellingen en brandharen zitten. Aan het begin zijn de nesten vaak nog grijs en balvormig, maar na een tijdje kunnen ze platter worden en onopvallend donkerbruin. Ze zitten zowel in de bomen, maar kunnen ook door uitwaaien bijvoorbeeld onder de bomen in het gras liggen.

Aanvullende informatie eikenprocessierups in Enschede

De eikenprocessierups komt in de regio en in Enschede inmiddels in bijna alle (vooral) eikenbomen voor. Wees daarom in de maanden mei, juni en juli altijd alert in de buurt van bomen en groen. Wij proberen u daarnaast zo goed mogelijk te informeren over de locaties waar de eikenprocessierups is in Enschede in de openbare ruimte is waargenomen. Dit doen we door de kaart op deze website en door op plekken aanvullend (rood-wit) lint op te hangen met de tekst "Pas op eikenprocessierups" of waarschuwingsborden te plaatsen. Doordat de rupsen inmiddels overal zitten kunnen we lang niet alle locaties in beeld brengen. Dus als een plek niet op de kaart staat, er geen borden staan of lint hangt is dat geen garantie dat er geen eikenprocessierupsen aanwezig zijn. Blijf daarom altijd zelf goed opletten.

Bestrijding op de lange termijn

De aanpak van de gemeente op de lange termijn is gericht op het herstel van het natuurlijk evenwicht met voldoende natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups door:

 • Het aanleggen van bloemenlinten 
  Via Enschede Bloeit op! is er inmiddels 78.000 vierkante meter (7,8 hectare) bloemenlint gerealiseerd.
 • Biodivers maaien
  Door (bio)diversere manieren van grasmaaien wordt een constante afweging gemaakt tussen biodiversiteit, het beeld buiten en de functie van de plek. Het kwalitatief vergroenen van de stad. Het aanleggen van gevarieerd en kwalitatief groen draagt tegelijkertijd bij aan klimaatadaptatie, het beperken van wateroverlast, hitte en droogte.
 • Nestkastjes als onderdeel van het versterken van de totale biodiversiteit
  In Enschede zijn als proef op enkele plekken (onder andere Boswinkel) samen met bewoners nestkastjes opgehangen voor insectenetende vogels. Het ophangen van deze nestkastjes maakt deel uit van een totale aanpak. Waarbij we een balans houden in het aantal nestkasten, de plek en wijze van ophangen en het onderhoud.

Wat kunt u doen?

U kunt zelf ook meehelpen door uw tuin groener en (bio)diverser te maken. Enkele ideeën:

 • Vergroen uw tuin
  Vervang stenen/tegels door beplanting. Veel insecten en vogels hebben “jaarrond” bloeiende beplanting nodig voor bescherming en voedsel. Zorg voor variatie en bloeiende planten want deze planten bieden ook voedsel aan bijen en vlinders.
 • Insectenhotel
  Maak of koop een insectenhotel voor in uw tuin. Het biedt onderdak aan bijen en natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Bovendien is het leuk om naar te kijken.
 • Nestkastjes en voeding in uw eigen tuin voor insectenetende vogels
  Zorg voor voeding en nestgelegenheden voor vogels in uw tuin. Beplanting is daarvoor belangrijk, maar ook een nestkast in uw tuin kan helpen. Insectenetende vogels zijn een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Het gaat dan zeker niet alleen om de koolmees, maar ook om andere soorten zoals de winterkoning, pimpelmees, glanskopmees, zwartkopmees en roodborst. Houd er wel rekening mee dat vogels eisen stellen aan zaken als de plek, vliegopening en het onderhoud van de nestkastjes (zie interessante websites). Het is niet toegestaan nestkasten in de openbare ruimte op te hangen zonder toestemming van de gemeente.

Meer informatie

rupsrups3

Bron foto's:- http://nl.wikipedia.org/wiki/Eikenprocessierups

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.