Eikenprocessierups

Vanaf het voorjaar komen eikenprocessierupsen in bijna alle eikenbomen voor. Door hun brandharen zorgen ze voor veel overlast. Brandharen komen ook voor in oude nesten, zelfs als er geen rupsen meer in de nesten zitten. Op de website van de GGD twente, of oakie.info vindt u meer informatie over:

 • gezondheidsklachten en wat u kunt doen om ze te voorkomen;
 • wat u kunt doen als u toch in aanraking met de brandharen van de rups bent geweest
 • of als de (haren) van de rup in uw huis of kleding terecht zijn gekomen.

Gevallen nesten, meld het svp

Op dit moment krijgen we meldingen van gevallen nesten. Zeker na een winderige of regenachtige dag is er meer kans dat nesten uit bomen vallen. Ziet u een nest op de grond liggen? Kom er dan niet aan, maar meldt dit bij de gemeente. Wij komen dan het nest zo snel mogelijk opruimen. 

Nieuwe melding doen

Bestrijding eikenprocessierups in de openbare ruimte

De gemeente start met het bestrijden van de eikenprocessierups zodra het blad aan de eikenbomen begint te groeien. De eitjes van de eikenprocessievlinder komen dan uit. Dit gebeurt met een biologisch bestrijdingsmiddel. Als dit niet voldoende is, worden op plekken waar veel overlast is, alsnog de nesten weggezogen. Dit zijn plaatsen waar veel mensen zijn (bijvoorbeeld scholen, speelplekken en drukke voet- en fietspaden). Wij volgen daarbij de landelijke leidraad. Op deze plekken hangen we een rood-wit lint om de boom met de tekst "Pas op eikenprocessierups" of we plaatsen een waarschuwingsbord.
Let altijd op in de buurt van bomen. Ook als er geen lint hangt of een bord staat, kunnen er toch eikenprocessierupsen zitten.

Eikenprocessierupsen in bomen op eigen terrein

Voor de bestrijding van eikenprocessierupsen in eigen tuin of op eigen terrein is de eigenaar of bewoner altijd zelf verantwoordelijk. Als u in uw eigen tuin eikenprocessierupsen heeft, ga dan niet zelf de rupsen bestrijden. Hierdoor kunt u namelijk gezondheidsklachten krijgen en brandharen van de eikenprocessierups in de omgeving verspreiden. Huur daarom altijd een deskundig bedrijf in.

Meer informatie

Wat doet de gemeente Enschede op de lange termijn

Herstellen natuurlijk evenwicht

De aanpak van de gemeente op de lange termijn is gericht op het herstel van het natuurlijk evenwicht met voldoende natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups door:

 • Het aanleggen van bloemenlinten 
  Via Enschede Bloeit op! is er inmiddels 78.000 vierkante meter (7,8 hectare) bloemenlint gerealiseerd.
 • Biodivers maaien
  Door (bio)diversere manieren van grasmaaien wordt een constante afweging gemaakt tussen biodiversiteit, het beeld buiten en de functie van de plek. Het kwalitatief vergroenen van de stad. Het aanleggen van gevarieerd en kwalitatief groen draagt tegelijkertijd bij aan klimaatadaptatie, het beperken van wateroverlast, hitte en droogte.
 • Nestkastjes als onderdeel van het versterken van de totale biodiversiteit
  In Enschede zijn als proef op enkele plekken (onder andere Boswinkel) samen met bewoners nestkastjes opgehangen voor insectenetende vogels. Het ophangen van deze nestkastjes maakt deel uit van een totale aanpak. Waarbij we een balans houden in het aantal nestkasten, de plek en wijze van ophangen en het onderhoud.

Wat kunt u doen?

U kunt zelf ook meehelpen door uw tuin groener en (bio)diverser te maken. Enkele ideeën:

 • Vergroen uw tuin
  Vervang stenen/tegels door beplanting. Veel insecten en vogels hebben “jaarrond” bloeiende beplanting nodig voor bescherming en voedsel. Zorg voor variatie en bloeiende planten want deze planten bieden ook voedsel aan bijen en vlinders.
 • Insectenhotel
  Maak of koop een insectenhotel voor in uw tuin. Het biedt onderdak aan bijen en natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Bovendien is het leuk om naar te kijken.
 • Nestkastjes en voeding in uw eigen tuin voor insectenetende vogels
  Zorg voor voeding en nestgelegenheden voor vogels in uw tuin. Beplanting is daarvoor belangrijk, maar ook een nestkast in uw tuin kan helpen. Insectenetende vogels zijn een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Het gaat dan zeker niet alleen om de koolmees, maar ook om andere soorten zoals de winterkoning, pimpelmees, glanskopmees, zwartkopmees en roodborst. Houd er wel rekening mee dat vogels eisen stellen aan zaken als de plek, vliegopening en het onderhoud van de nestkastjes. Kijk voor meer informatie bijvoorbeeld op de website vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin. Het is niet toegestaan nestkasten in de openbare ruimte op te hangen zonder toestemming van de gemeente.

Meer informatie

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.