Geluidshinder

  • Geluidsoverlast veroorzaakt door particulieren (bijvoorbeeld buren), terrassenhoreca, evenementen, brommers of scooters kunt u melden bij de politie.
  • Geluidsoverlast veroorzaakt door bedrijven (geluid/trillingen van installaties, laden en lossen en overig lawaai), bouwlawaai of verkeerslawaai (door wegen of spoorwegen), kunt u melden bij de gemeente.