Geluidsoverlast

Geluidsoverlast veroorzaakt door particulieren (bijvoorbeeld buren), terrassen van horeca, evenementen, brommers of scooters meldt u bij de politie. Geluidsoverlast veroorzaakt door bedrijven (geluid/trillingen van installaties, laden en lossen, bouwlawaai of verkeerslawaai (door wegen of spoorwegen), meldt u bij de gemeente.

Geluidsoverlast melden

Wat moet u weten

Geluidsoverlast bij evenementen

Heeft u geluidsoverlast van een evenement, dan meldt u dit bij de politie. Vindt het evenement plaats bij een bedrijf, meld de overlast dan bij de gemeente via Meldingen over de openbare ruimte.

Geluidsbelastingkaart

Op de geluidsbelastingkaart is aangegeven aan welk omgevingslawaai mensen mogen worden blootgesteld binnen de gemeente. De geluidsbelastingkaart vormt de basis voor het Actieplan omgevingslawaai 2018-2022. Dit actieplan geeft aan op welke locaties er maatregelen worden genomen tegen hoge geluidsbelasting. Bekijk de geluidsbelastingkaart.