Veelgestelde vragen over de eikenprocessierups

Hieronder ziet u de veel gestelde vragen over de eikenprocessierups.

De natuur is niet opgewassen tegen zoveel eikenprocessierupsen. Er zijn niet genoeg natuurlijke vijanden van de rups. In een natuurlijke omgeving die in balans is, heeft de eikenprocessierups minder kans. Er zijn dan verschillende natuurlijke vijanden. Bijvoorbeeld vogels, vleermuizen, insecten, spinnen, roofwantsen en sluipwespen eten de rups en de vlinder. Zij leven in een groene omgeving.

Eikenprocessierupsen zitten vooral in eikenbomen. Ze zijn grijsgrauw van kleur, hebben lichtgekleurde zijkanten en lange brandharen. Ze bewegen vaak in processie (in een kluitje op en naast elkaar) over de boom en vormen grijze nesten in de vorm van een bal. 

Decoratieve foto van processierups

We bestrijden zo vroeg mogelijk met biologische bestrijdingsmiddelen. Dat is al voordat de rups zijn brandharen krijgt Daarnaast zuigen we de overgebleven nesten weg die voor ernstige overlast zorgen. Tegelijkertijd gaan we aan de slag om op de lange termijn de overlast te beperken.

Bomen op plekken waar veel mensen er veel last van (kunnen) hebben. Meestal is dit binnen de bebouwde kom. Op bomen waar andere, beschermde vlinders leven, worden de rupsen later weggezogen. Op de bestrijdingskaart kunt u precies zien waar wordt gespoten met welk bestrijdingsmiddel.

We gebruiken alleen biologische bestrijdingsmiddelen. Dat zijn aaltjes en bacteriën. 

Het werkt om de overlast te verminderen, maar niet om de overlast 100% weg te nemen. De biologische bestrijdingsmiddelen pakken 60 tot 85% van de rupsen aan. Hoe goed het precies werkt ligt onder andere aan het weer en de nauwkeurigheid van de aannemer.  

De biologische bestrijdingsmiddelen richten zich op de rupsen en niet op de eitjes. Daarom heeft eerder beginnen geen zin.

Dat is niet te zeggen. De bestrijding is zo weersafhankelijk dat plannen soms op het laatste moment gewijzigd worden. Als het namelijk te hard waait, het regent, of het gaat snel regenen, dan kan de bestrijding niet doorgaan. 
Tip: op de bestrijdingskaart kunt u zien of uw straat bestreden wordt. Als uw straat er tussen staat, dan kunnen we tot eind mei bij u langskomen.
 

Aaltjes zijn microscopisch kleine wormpjes die niet tegen UV-licht kunnen. Daarom worden ze tussen zonsondergang en zonsopkomst op de eik gespoten.

Geen enkele bestrijdingsmethode geeft 100% garantie. Een deel van de rupsen blijft leven en alsnog overlast veroorzaken.  We verwachten wel dat de overlast door onze aanpak dit jaar flink minder is. 

Op de lange termijn doen we veel om de biodiversiteit te vergroten. Er komen dan meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Dit doet de gemeente door bijvoorbeeld:

  • Vanaf nu zo min mogelijk eiken te planten en ook andere soorten bomen te planten
  • Het aanleggen van stroken met bloemen: Via Enschede Bloeit op! is er inmiddels 78.000 vierkante meter (7,8 hectare) zogenaamd bloemenlint. 
  • Andere manier van grasmaaien: Door anders te maaien letten we op het herstellen van de natuur, maar ook op of het er mooi uitziet. Meer planten- en diersoorten kunnen daar dan goed leven. 
  • Het vergroenen van de stad: Waar dat kan maken we Enschede en omgeving groener. Dit is niet alleen goed voor planten en dieren, maar ook voor water- en warmteoverlast. 

De eik is een mooie boom met veel belang voor de natuur en de geschiedenis van Twente. De boom hoort hier thuis. Wel planten we nu zo min mogelijk eiken, en meer andere soorten bomen en planten.

Maak uw tuin groener. Een groene(re) tuin zorgt voor meer natuurlijke vijanden van de rups. Kijk voor meer tips op enschede.nl/eikenprocessierups.  

Nee, we werken samen met De Groene Loper om acties te organiseren die Enschede groener maken. Wilt u zelf iets organiseren met uw straat of buurt? Ga dan naar jijmaaktdebuurt.nl/samenonderhouden

Dat mag alleen in uw eigen bomen. Nestkastjes moeten namelijk goed worden onderhouden.

Nee, dat is niet verstandig. Als u zelf linten om een boom hangt is er een groter risico dat u in contact komt met (restanten van) de brandharen van de eikenprocessierups. Die haren kunnen ook op de stam zitten.  

Niet alle nesten leiden tot overlast. Op de belangrijkste plekken zijn de nesten weggehaald. Nesten die uit de boom gevallen zijn worden opgeruimd. Ziet u ergens een uitgevallen nest op een plek waar mensen of dieren gemakkelijk bij kunnen komen? Meld het hier: 

www.enschede.nl/eikenprocessierups 
 

Het weghalen van rupsennesten is een gevaarlijke klus. Als u zelf aan de slag gaat waaien de brandharen van de rups mogelijk alle kanten op. De haren van de rups zijn met het blote oog niet te zien. De rups kan bij gevaar deze brandharen ook wegschieten. Ook oude nesten kunnen nog vol zitten met brandharen. Daar heeft u niet alleen zelf last van, maar ook de mensen en dieren in de omgeving. Laat bestrijding dus altijd over aan professionele bedrijven.