Wat kunt u zelf doen?

Bij alle veranderingen blijft de veiligheid van de openbare ruimte voor bewoners belangrijk. Bewoners worden daarom gevraagd onveilige situaties, zoals een onoverzichtelijk geworden kruispunt, te melden bij de gemeente via de gemeentelijke website. De gemeente kan dan aanvullende maatregelen nemen om de onveilige situatie weg te nemen.

Voor bewoners is het ook mogelijk om door eigen ideeën of gezamenlijke inzet de kwaliteit van de openbare ruimte in hun buurt op niveau te houden of op andere wijze te verbeteren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het samen met buurtbewoners zelf onderhouden of adopteren van groen of het houden van een opschoonactie. Alle informatie hierover is te vinden op: www.jijmaaktdebuurt.nl/samenonderhouden