Alert message

Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Parkeren, vervoer en bereikbaarheid

Enschede is goed bereikbaar per auto, fiets en openbaar vervoer. Daarnaast kent de stad uitstekende parkeerfaciliteiten, zowel voor inwoners en ondernemers als bezoekers.

Wegwerkzaamheden

Momenteel zijn er meerdere wegafsluitingen in Enschede. Door speciale omleidingen voor auto en fiets blijft Enschede wel bereikbaar.

Parkeervergunning voor bewoners

Een parkeervergunning kunt u digitaal aanvragen. Ook wijzigingen en beëindigingen regelt u snel online.

Parkeertarieven

Een overzicht van alle geldende tarieven voor parkeren op straat of in onze parkeergarages.

Parkeervoorziening gehandicapten

Informatie over parkeervoorzieningen voor gehandicapten

Bewaakte fietsenstallingen

In Enschede zijn verschillende bewaakte fietsenstallingen waar u gratis uw fiets kunt stallen

Parkeerabonnement

Bij de gemeente zijn abonnementen verkrijgbaar voor de parkeergarages Irene, Van Heek, V&D en het Stationsplein

Parkeren in Enschede