Gladheid/Strooikaart

Als het in de winter glad is worden de belangrijkste wegen en fietspaden begaanbaar gemaakt en gehouden.

Dit gebeurt door zout te strooien en eventueel wegen of straten sneeuwvrij te maken op:

  • Verkeersaders, busroutes, hellingen en bruggen, hoofdfietsroutes
  • Ontsluitingswegen industriegebieden, fietsroutes en brandweeruitrukroutes

Bij sneeuwval wordt op alle wegen in de binnenstad gestrooid.

Geef meldingen over de uitvoering altijd rechtstreeks door via Slim Melden gemeente Enschede, of via de knop ‘meldingen openbare ruimte’ op de startpagina.

Strooikaart winter 2021-2022

Op de strooikaart ziet u de wegen waar wij strooien. 

De strooikaart is ook opgenomen in de fietsrouteplanner van de Fietsersbond.

De strooikaart wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de beleidsuitgangspunten van het Beleidsplan Gladheidbestrijding.

Bij wegwerkzaamheden op de strooiroute wordt afgeweken van de strooiroute en (delen van) de weg niet gestrooid. Eventuele omleidingsroutes hiervoor worden wel gestrooid.

Enkele veiligheidstips bij gladheid

  • Pas uw snelheid aan als het vriest of dreigt te gaan vriezen, ook als er gestrooid is;
  • Strooien is geen garantie dat het niet meer glad is;
  • Houd er rekening mee dat viaducten, bruggen, toe- en afritten glad kunnen zijn bij lichte vorst, ook al is de hoofdrijbaan niet glad. Bruggen zijn vaak ook na een strooibeurt nog glad;
  • Matig uw snelheid bij gladheid en houd meer afstand tot uw voorligger dan u gewend bent;
  • Wees extra alert op de aanwezigheid van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers, fietsers, bromfietsers en motorrijders.