Gladheid/Strooikaart

Bij winterse gladheid worden in de Enschede de belangrijkste wegen en fietspaden begaanbaar gemaakt en gehouden.

Dit gebeurt door zout strooien en eventueel sneeuwruimen op:

  • Verkeersaders, busroutes, hellingen en bruggen, hoofdfietsroutes
  • Ontsluitingswegen industriegebieden, fietsroutes en brandweeruitrukroutes

Bij sneeuwval wordt op alle wegen in de binnenstad gestrooid.

Twente Milieu zorgt voor de uitvoering.

Strooikaart ter inzage tot en met 4 september 2020

Op de strooikaart ziet u de wegen waar wij strooien. Momenteel ligt de strooikaart voor het komende winterseizoen 2020-2021 ter inzage (15-06 t/m 04-09). Schriftelijke zienswijzen kunt u tot uiterlijk 4 september 2020 indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders (p/a Domein Fysiek-S&B-Gladheidbestrijding, Postbus 20, 7500 AA Enschede).

PDFStrooikaart_2020-2021_concept.pdf

Strooikaart gemeente Enschede 2019-2020

De strooikaart is ook opgenomen in de fietsrouteplanner van de Fietsersbond.

De strooikaart wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de beleidsuitgangspunten van het Beleidsplan Gladheidbestrijding.

Enkele veiligheidstips bij gladheid

  • Houd altijd rekening met opvriezing van het wegdek, bijvoorbeeld op windluwe plekken. Pas daarom altijd uw snelheid aan als het vriest of dreigt te gaan vriezen, ook als er gestrooid is;
  • Strooien is geen garantie dat het niet meer glad is;
  • Houd er rekening mee dat viaducten, bruggen, toe- en afritten glad kunnen zijn bij lichte vorst, ook al is de hoofdrijbaan niet glad. Bruggen zijn vaak ook na een strooibeurt nog glad;
  • Matig uw snelheid bij gladheid en houd meer afstand tot uw voorligger dan u gewend bent;
  • Wees extra alert op de aanwezigheid van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers, fietsers, bromfietsers en motorrijders, omdat het zicht vanuit de auto soms belemmerd wordt door pekel op de ruiten.