Verkeersregelaars

Voor verkeersregelende taken bij evenementen kunnen evenementenverkeersregelaars of beroepsverkeersregelaars ingezet worden.

Verkeersregelaar voor één evenement
Bij het aanvragen van de evenementenvergunning kunt u meteen een verzoek doen voor verkeersregelaars. Kijkt u voor meer informatie in dit loket onder evenementenvergunning.

Kijk op verkeersregelaarsexamen.nl hoe u aangesteld kunt worden.

Aanstelling
Voor het aanstellen van een verkeersregelaar bent u leges verschuldigd. U betaalt voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.
Voor een aanvraag voor een evenementenverkeersregelaar:

 • 1 tot en met 5 personen: € 37,95 in 2018
 • 6 tot en met 10 personen: € 75,85 in 2018
 • 11 tot en met 20 personen: € 151,75 in 2018
 • 21 of meer personen: € 260,55 in 2018

Voor een aanvraag voor een beroepsverkeersregelaar betaalt u €135,50 per persoon. De aanstelling van een beroepsverkeersregelaar kan verlengd worden. Hiervoor betaalt u hetzelfde bedrag. De aanstelling van een evenementenverkeersregelaar kan niet verlengd worden. Wel kunt u een nieuw verzoek tot aanstelling indienen. U betaalt opnieuw dit legesbedrag.

Nieuwe pas
Voor een duplicaat hoeft u geen leges te betalen. Kijkt u bij “Bijzonderheden” hoe u een nieuwe pas aanvraagt.

Wat zijn de voorwaarden voor een aanstelling als verkeersregelaar bij één evenement?

 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • Minimumleeftijd van 16 jaar;
 • Verkeersregelaars jonger dan 18 jaar worden uitsluitend ingezet op wegen waar niet sneller gereden mag worden dan 50 km per uur. Bij duisternis of slecht zicht is hier voldoende openbare straatverlichting aanwezig;
 • U krijgt voorafgaand aan het evenement instructie van de politie over uw verkeersregelende taken;
 • De verkeersregelende taak wordt onder direct toezicht van de politie uitgevoerd.

Wat zijn de voorwaarden voor een aanstelling als verkeersregelaar bij meerdere evenementen?

 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • Minimumleeftijd van 16 jaar;
 • Verkeersregelaars die jonger zijn dan 18 jaar worden uitsluitend ingezet op wegen waar niet sneller gereden mag worden dan 50 km per uur. Bij duisternis of slecht zicht is hier voldoende openbare straatverlichting aanwezig;
 • Een bewijs waaruit blijkt dat u de opleiding tot verkeersregelaar met goed gevolg afgerond heeft;
 • Een actuele goed gelijkende digitale pasfoto;
 • De verkeersregelende taak wordt onder direct toezicht van de politie uitgevoerd.

Wat zijn de voorwaarden voor een aanstelling als beroepsverkeersregelaar?

 • Minimumleeftijd van 18 jaar;
 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • Een bewijs waaruit blijkt dat u de opleiding tot verkeersregelaar met goed gevolg afgerond heeft. Dit document mag niet ouder zijn dan 6 maanden;
 • Bent u migrerende beroepsbeoefenaar, dan volstaat een certificaat waaruit blijkt dat u met goed gevolg een proeve van bekwaamheid hebt afgelegd. Of een verklaring waaruit blijkt dat u gedurende een periode van negen maanden een aanpassingstage als bedoeld in artikel 1 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties heeft doorlopen;
 • Een schriftelijke verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat deze u wil inzetten als verkeersregelaar;
 • Een verklaring omtrent het gedrag dat op de dag van de aanvraag niet ouder is dan twee maanden. Een migrerende beroepsbeoefenaar overlegt een hiermee overeenkomend document, afgegeven door het bevoegd gezag van de betrokken staat van oorsprong of herkomst;
 • Een actuele goed gelijkende digitale pasfoto.

Verlenging aanstelling

 • Evenementenverkeersregelaar
  Als evenementenverkeersregelaar wordt u voor 1 jaar aangesteld. Verlenging is niet mogelijk. Wel kunt u een nieuw verzoek tot aanstelling indienen.
 • Beroepsverkeersregelaar in Enschede
  Als beroepsverkeersregelaar wordt u voor 5 jaar aangesteld. Hierna kunt u verlenging aanvragen. Bent u uitsluitend aangesteld voor de gemeente Enschede? Dient u uw verlengingsverzoek dan in bij de gemeente. Kijkt u voor het aanvraagformulier in dit loket bij 'Online regelen'. Bent u als verkeersregelaar behalve in Enschede ook in andere gemeentes werkzaam? Dient u uw verlengingsaanvraag dan in bij Rijkswaterstaat, via www.verkeersregelaarsexamen.nl.

Vermissing aanstellingspas
Evenementenverkeersregelaar en beroepsverkeersregelaar in Enschede
Bent u uw aanstellingspas verloren? Doet u dan aangifte bij de gemeente. Kijkt u hiervoor bij het onderwerp 'Verloren en gevonden voorwerpen'. Let op: vraagt u om een aangiftebewijs!

Beroepsverkeersregelaar werkzaam in meerdere gemeentes
Kijkt u op de site van Rijkswaterstaat bij www.verkeersregelaarsexamen.nl wat u moet doen.

Beroepsverkeersregelaar werkzaam in meerdere gemeentes
Kijkt u op de site van Rijkswaterstaat bij www.verkeersregelaarsexamen.nl wat u moet doen.

Nieuwe pas aanvragen
Evenementenverkeersregelaar en beroepsverkeersregelaar in Enschede
U kunt bij de gemeente een nieuwe pas aanvragen. Wij hebben de volgende documenten van u nodig:

 • Een kopie van uw legitimatiebewijs;
 • Het aangiftebewijs van vermissing.

Stuurt u een gescande kopie van de documenten naar: postbus20@enschede.nl. Vraagt u hierbij om een nieuwe aanstellingspas verkeersregelaars.

U kunt de kopieën ook per post versturen:

Gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA  ENSCHEDE

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het 'webformulier' op de contact pagina.