Verkeersregelaars

Voor verkeersregelende taken bij evenementen kunnen evenementenverkeersregelaars of beroepsverkeersregelaars ingezet worden.

De e-learning module voor evenementenverkeersregelaars kan doorlopen worden op de website verkeersregelaarsexamen.nl.

De evenementenorganisator maakt een evenement aan op deze website. Die wordt goedgekeurd door de gemeente, waarna de organisator de vrijwilligers een code voor de e-learning module kan verstrekken.

Op de deze website vindt u meer informatie over dit proces.

Wat zijn de voorwaarden voor een aanstelling als evenementenverkeersregelaar?

  • Een geldig legitimatiebewijs;
  • Minimumleeftijd van 16 jaar;
  • Verkeersregelaars die jonger zijn dan 18 jaar worden uitsluitend ingezet op wegen waar niet sneller gereden mag worden dan 50 km per uur. Bij duisternis of slecht zicht is hier voldoende openbare straatverlichting aanwezig;
  • Een bewijs waaruit blijkt dat u de opleiding tot verkeersregelaar met goed gevolg afgerond heeft;
  • De verkeersregelende taak wordt onder direct toezicht van de politie uitgevoerd.

Als na een jaar de aanstelling vervalt, kunt u opnieuw als evenementenverkeersregelaar aangesteld worden. Hiervoor doorloopt u opnieuw de instructie via verkeersregelaarsexamen.nl.

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht of wilt u meer informatie, dan willen we u verwijzen naar de website en helpdesk van Stichting Verkeersregelaars Nederland.