Voertuigen op de weg

Als u de openbare weg gebruikt met of voor uw voertuig is er een aantal regels waar u zich aan moet houden. Lees onder Bijzonderheden wat wel en wat niet mag.

Te koop aanbieden van voertuigen
Het is verboden op de openbare weg een voertuig te koop aan te bieden. Dit is alleen toegestaan als:

 • de eigenaar van een personenauto (rijbewijscategorie B) deze binnen 50 meter afstand van zijn woning op de openbare weg te koop aanbiedt;
 • het om niet meer dan één auto gaat;
 • het kentekenbewijs op naam staat van de eigenaar
 • de eigenaar bij de gemeente op het adres van die woning ingeschreven staat.

Voertuigwrakken
Het is verboden een voertuig op de weg te plaatsen of te gebruiken als u hier niet meer kunt rijden of als het in onvoldoende staat van onderhoud verkeert.

Fietswrakken
Het is verboden om verwaarloosde fietsen op de weg te laten staan. (art. 5.1.13 lid 2 Apv). Meer informatie vindt u op onze pagina over Het Depot .

Niet langer dan 3 dagen parkeren
Voor de volgende voertuigen is het verboden om langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren:

 • Een kapot voertuig dat niet eenvoudig te repareren is;
 • Kampeerwagens, caravans, etc. voor recreatie- of andere verkeersdoeleinden. Dit verbod geldt echter niet als het Rijkswegenreglement of het Provinciaal wegenreglement van toepassing is.

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing verlenen.

Aantasting groenvoorziening door voertuigen
Het is verboden te rijden en parkeren in een park, wandelplaats, plantsoen, groenstrook of andere groenvoorziening, dat door de gemeente wordt onderhouden.

Rijden over bermen en dergelijke
Heeft uw voertuig geen rubberbanden? Dan is het verboden te rijden over de berm, glooiing of zijkant van een weg. Tenzij dit door omstandigheden niet anders mogelijk is.

Parkeren van voertuigen
Is een voertuig langer dan 6 meter en hoger dan 2,4 meter (inclusief lading)? Dan mag deze niet geparkeerd worden als het hinder of overlast veroorzaakt voor:

 • weggebruikers
 • bewoners of gebruikers van een gebouw van wie het uitzicht wordt belemmerd

Dit geldt niet voor:

 • de tijd die nodig is bij het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.
 • wegen en gedeelten van wegen die op meer dan 50 meter van een woning of gezondheidszorggebouw liggen;
 • voertuigen die noodzakelijk zijn voor aan- en afvoer voor de markt op het H.J. van Heekplein (voor aanvang tot 1 uur na afloop);
 • bussen die zijn ingezet voor openbaar vervoer.

Parkeren van stankverspreidende voertuigen
Het is verboden een voertuig met stankverspreidende stoffen te parkeren als het hinder veroorzaakt voor bewoners of gebruikers van nabijgelegen gebouwen of terreinen.
Dit geldt niet als de Wet Milieubeheer van toepassing is.

Parkeren voertuigen autobedrijven
Hebt u een bedrijf dat voertuigen stalt, herstelt, sloopt, verhuurt of verkoopt? Dan is het verboden* om:

 • 3 of meer voertuigen op de weg te parkeren binnen een straal van 25 meter, met als middelpunt een van deze voertuigen.
 • de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken.

Het is wel toegestaan om:

 • voertuigen op de weg te parkeren tijdens herstelwerkzaamheden die niet langer dan 1 uur duren.
 • voertuigen te parkeren bedoeld voor eigen gebruik van de eigenaar.

* Burgemeester en Wethouders kunnen wel een ontheffing verlenen.

Parkeren van reclamevoertuigen
Het is verboden een voertuig op de weg te parkeren met als doel daarmee reclame te maken.

Parkeren van voertuigen met ontsierende lading
Het is verboden met een voertuig met ontsierende lading op of aan wegen te parkeren. Dit geldt niet op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.

Deze exacte regels staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Enschede en zijn bedoeld om de openbare orde te kunnen handhaven.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.