Verkeersproblemen melden

Klachten of vragen over verkeer kunt u indienen via Slim Melden. Bijvoorbeeld over verkeersveiligheid, parkeren, onduidelijke verkeerssituaties of te hard rijden.

Ga naar Slim Melden. Kies dan de categorie die bij uw melding past, bijvoorbeeld: “Wegen en (fiets)paden” of ‘’Parkeeroverlast’’. Wij pakken uw melding zo snel mogelijk op, afhankelijk van de aard van de melding.