Verkeersproblemen melden

Klachten of vragen over verkeer kunt u indienen via Slim Melden. Bijvoorbeeld over verkeersveiligheid, parkeren, onduidelijke verkeerssituaties of te hard rijden.

Ga naar Slim Melden. Kies dan de categorie die bij uw melding past, bijvoorbeeld: “Wegen en (fiets)paden” of ‘’Parkeeroverlast’’. Wij pakken uw melding zo snel mogelijk op, afhankelijk van de aard van de melding.

Hoe de gemeente omgaat met enkele veel voorkomende vragen over verkeer

Geen paaltjes tegen parkeren op de stoep

Soms vragen inwoners of wij paaltjes willen plaatsen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat auto’s op de stoep parkeren of de bocht afsnijden. De gemeente Enschede plaatst in principe geen nieuwe palen meer, vanwege de kosten van het plaatsen en beheren van deze palen. Daarnaast gaat het hier om gedrag, waarop u buren zelf kunt aanspreken.

Spiegels onttrekken aandacht op overig verkeer

De gemeente Enschede plaatst in principe geen spiegels. Het plaatsen van spiegels lijkt in eerste instantie veiliger, maar ze onttrekken de aandacht op het overige verkeer. Daarnaast zijn ze eenvoudig te verstellen (vandalisme). 

Aanleggen drempel

Het aanleggen van drempels is kostbaar. Deze kunnen dan ook nooit zomaar worden aangelegd. De melding over verkeersdrempels worde doorgegeven aan de stadsdeelverkeerskundigen, zodat zij hier bij een reconstructie van de rijbaan rekening mee kunnen houden.

Geplande werkzaamheden

Het kan voorkomen dat een inwoner een verzoek heeft (bijvoorbeeld een verkeersplateau of een drempel) voor een plek waar al werkzaamheden ingepland zijn (bijvoorbeeld een wegreconstructie of rioleringswerkzaamheden). In zo'n geval kijkt de gemeente of de werkzaamheden gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Dat bespaart kosten en geeft minder overlast. 

Er mist hier een verkeersbord, er ligt een stoeptegel los enz. enz.

Dit soort meldingen kunt u ook doorgeven via Slim Melden. Kies de juiste categorie, bijvoorbeeld: ’’Verkeersborden’’.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.