Verkeersspreekuur

Als u vragen heeft over bijvoorbeeld verkeersveiligheid, parkeren, onduidelijke verkeerssituaties en te hard rijden, kunt u dit voorleggen aan het verkeersspreekuur. Dit is een commissie bestaande uit een verkeerskundige, een vertegenwoordiger van de stadsdelen en de verkeerspolitie, die één keer per maand samen alle binnengekomen vragen en situaties bekijken. 

Wij streven er naar om binnen twee maanden na aanmelding van uw klacht, u antwoord te geven. Niet alle problemen kunnen door het verkeersspreekuur worden opgepakt. Het verkeersspreekuur heeft alleen de mogelijkheid om maatregelen uit te voeren van beperkte omvang en voor beperkte kosten. Als geen oplossing mogelijk zijn, wordt geprobeerd u duidelijk uit te leggen waarom er geen oplossing mogelijk is, of wordt uw klacht doorgestuurd naar een andere gemeentelijke instantie.

In 2017 is de opzet van het verkeersspreekuur gewijzigd. De klachten kunt u vanaf nu online doorgeven of door te bellen met 14053. Als uw klacht niet duidelijk is, of als er nadere toelichting nodig is, wordt met u een afspraak gemaakt.

Ik wil een verkeersprobleem voor het verkeersspreekuur melden

Binnen 2 maanden krijgt u schriftelijk antwoord wat de gemeente doet met het gesignaleerde verkeersprobleem.

Veelvoorkomende maatregelen

Geen paaltjes tegen parkeren op de stoep
De gemeente Enschede plaatst in principe geen nieuwe palen meer om te voorkomen dat auto’s bijvoorbeeld op de stoep parkeren of dat ze bocht afsnijden. Naast de kosten in het plaatsen en beheren van deze palen gaat het hier om een gedragskwestie waarop u buren zelf kunt aanspreken.

Spiegels onttrekken aandacht op overig verkeer
Het plaatsen van spiegels lijkt in eerste instantie veiliger, maar ze onttrekken de aandacht op het overige verkeer. Daarnaast zijn ze eenvoudig te verstellen (vandalisme). Voor de gemeente Enschede is dit reden genoeg om spiegels in principe niet te plaatsen.

Verkeersspreekuur legt geen drempels aan
Het aanleggen van drempels is kostbaar, het verkeersspreekuur laat deze dan ook nooit aanleggen. Wel geeft het verkeersspreekuur dit soort meldingen door aan de stadsdeelverkeerskundigen, zodat zij hier bij een reconstructie van de rijbaan rekening mee kunnen houden.

Als maatregelen te kostbaar zijn
Als het verkeersspreekuur een probleem niet kan oplossen dan wordt het doorgegeven aan de betreffende afdeling of instantie. Bijvoorbeeld als te kostbaar is of deel uit maakt van een projectgebied.

Er mist hier een verkeersbord, er ligt een stoeptegel los enz. enz.
Dit soort meldingen kunt u doorgeven via meldingen over de openbare ruimte.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.