Vraag en antwoord verkeersproblemen

Algemene informatie

De gemeente Enschede is er voor iedereen. We vinden het prettig om te weten wat er speelt in de samenleving en we staan open voor uw inzichten en suggesties. Dat betekent helaas niet dat we elke melding direct kunnen oppakken. 

Soms is een oplossing voor uw probleem niet een oplossing voor de rest van de buurt. Ook kan het voorkomen dat een oplossing voor uw probleem gepland is, maar pas later wordt uitgevoerd. 

Hieronder staan de meest gestelde vragen van inwoners aan de gemeente over verkeer. Staat uw vraag er niet tussen, dien dan een melding openbare ruimte in of neem contact op met ons Klant Contact Centrum door 14 053 te bellen.

Waar kan ik melding maken van kapotte/niet werkende voorzieningen? 

Denk hierbij aan een verkeersbord dat kapot is, een losse stoeptegel of slechte belijning op de weg.  

Dien hiervoor een melding openbare ruimte in. Kies de juiste categorie, bijvoorbeeld: 'verkeersborden’.  

Kan een drempel verhoogd of verlaagd worden?

Als een drempel volgens u te hoog of te steil is, kunt u hiervoor een melding openbare ruimte indienen.

Lage drempels bevinden zich drempels vaak op busroutes. Door de lange wielbasis hebben bussen last van te hoge drempels. Ze worden daarom vlakker aangelegd om het comfort voor de reizigers en chauffeur te vergroten.

Kunnen jullie extra parkeerplaatsen aanleggen?

Nee, dat kan helaas niet. Het gemeentelijk beleid is om zo min mogelijk groen en plantsoen op te offeren voor verharding, zoals parkeerplaatsen. Dit is uit oogpunt van goed waterbeheer en het tegengaan van opwarming van bebouwd gebied.

Ik ervaar parkeeroverlast. Wat kunnen jullie hieraan doen?

Wanneer geparkeerde auto’s de straat blokkeren of op plekken staan waar dat verboden is, kunt u een melding indienen. Dan kunnen wij tot handhaving of andere maatregelen overgaan  .

Kan er een zebrapad in mijn straat komen?

Gemeente Enschede brengt enkel zebrapaden aan bij drukke oversteekpunten buiten gebieden waar je 30 kilometer per uur mag rijden. 

Het plaatsen van een zebrapad lijkt een goede oplossing. Toch is het dat vaak niet. In 30-kilometerzones, zoals woonwijken, leiden zebrapaden tot ‘schijnveiligheid’. Voetgangers letten minder op, waardoor de kans op ongelukken groter is. Op hoofdwegen, waar harder dan 30 kilometer per uur wordt gereden, hebben stoplichten op tijd de voorkeur. Dit zodat voetgangers, maar ook auto’s en fietsers sneller kunnen oversteken. 

Ziet u een onveilige oversteekplaats buiten een 30-kilometerzone? Dien een melding openbare ruimte in.

Ik heb last van wegwerkzaamheden in mijn straat. Hoe lang duurt dit nog?

Op onze webpagina over wegwerkzaamheden ziet u waar op dit moment werkzaamheden plaatsvinden, wanneer werkzaamheden zijn gepland en hoe lang ze duren. 

Wegwerkzaamheden kunnen vervelend zijn, maar zijn gelukkig meestal tijdelijk. Als gemeente houden we zoveel mogelijk rekening met omwonenden en proberen we de overlast te beperken. Helaas is het niet altijd mogelijk om zonder overlast aan de weg te werken. 

Er wordt te hard gereden in mijn straat. Wat doen jullie hieraan?

Als gemeente krijgen we vaak de vraag of we iets aan hoge snelheden kunnen doen door bijvoorbeeld: 

  • Verkeersdrempels te plaatsen;
  • Flitspalen te plaatsen;
  • Het omvormen van een straat naar een fietsstraat;
  • Het omvormen van een straat naar een woonerf;
  • Door een straat alleen eenrichtingsverkeer laten rijden.

Dit kunnen wij als gemeente helaas niet zomaar doen. Veel van deze oplossingen brengen nieuwe problemen met zich mee. 

We kunnen tijdelijk een DSI-bord, ook wel een smileybord, plaatsen. Hiermee worden bestuurders eraan herinnerd wanneer ze te hard rijden. 

Is er een plek waar u een DSI-bord wil laten plaatsen? Dien een aanvraag in.

Kunnen de verkeerslichten beter afgesteld worden?

Het kan op een kruispunt voorkomen dat de ene richting nog rijdt, terwijl de andere richting al groen licht krijgt. 

Typerend voor Enschede zijn de singels met grote kruispunten. Doordat de kruispunten zo groot zijn, raken ze soms langzaam leeg.

Hier is helaas weinig aan te doen. De ervaring leert bijvoorbeeld dat kortere groentijden of langere roodtijden er vaak voor zorgen dat mensen meer door rood gaan rijden. Hierdoor ontstaan onveilige situaties.

Waarom krijg ik als voetganger groen licht, terwijl ander verkeer ook door mag rijden?

Het tegelijk groen krijgen van overstekende voetgangers en fietsers, is een bewuste keuze bij het instellen van verkeerslichten. Dit is in drukke situaties niet te voorkomen.

Dit zorgt ervoor dat niemand te lang hoeft te wachten. Uit onderzoek is gebleken dat hoge wachttijden ertoe leiden dat meer mensen door rood rijden. Dat leidt tot onveilige situaties. 

Er moet dus een keuze worden gemaakt tussen het beperken van de wachttijden en het ongemak dat zich voordoet bij het tegelijk oversteken.

Plaatsen jullie paaltjes tegen parkerende auto’s?

Nee, het uitgangspunt van de gemeente Enschede is dat we geen nieuwe paaltjes plaatsen.

Parkeren op de stoep is verboden en handhaving controleert dit. 

Kunnen jullie een verkeersspiegel plaatsen bij een onoverzichtelijke verkeerssituatie?

Nee, dit doen wij niet. Het uitgangspunt van de gemeente is dat we geen nieuwe verkeersspiegels plaatsen. Het plaatsen van spiegels lijkt in eerste instantie veiliger, maar ze hebben een aantal zwaarwegende nadelen. 

Ze leiden uw aandacht af van het overige verkeer, geven regelmatig een onduidelijk beeld, zijn niet duidelijk door weersinvloeden (regen, mist, sneeuw) en ze zijn gevoelig voor vandalisme. 

Waarom word ik niet opgemerkt als ik voor een verkeerslicht sta te wachten?

Via detectielussen onder het wegdek wordt u ‘opgemerkt’ bij een kruispunt met verkeerslichten. Door bijvoorbeeld veroudering kunnen detectielussen uw fiets of auto niet meer goed opmerken en kan het zijn dat u geen groen licht krijgt. 

Is dit het geval, dien een melding openbare ruimte in.

Kan mijn wijk/straat een woonerf worden?

Er worden helaas geen nieuwe woonerven aangelegd.

De gemeente Enschede volgt het landelijk beleid om woonwijken zo veel mogelijk in te richten als 30-kilometerzones. In een 30-kilometerzone worden de wegen zo aangelegd dat hard rijden ontmoedigd wordt.
Als in uw straat regelmatig te hard gereden wordt, dien een melding openbare ruimte in.