Parkeeronderzoeken 2016

In september 2016 hebben we 2 parkeeronderzoeken verricht in Enschede, te weten een parkeerbezettingsonderzoek en een parkeerenquête. Het parkeerbezettingsonderzoek is verricht in het gehele binnensingelgebied,  alsmede de noord- en zuidrand van dit gebied. De parkeerenquête is verricht via het Enschede-I&O panel, het regionale I&O panel en bezoekers van de parkeergarages. De resultaten van 2016 zijn vergeleken met de uitkomsten van de onderzoeken uit 2011-2012 en worden in de komende maanden verder geanalyseerd.

De belangrijkste uitkomsten van de parkeerenquête 2016 zijn:

  1. Gemiddeld geeft men het parkeren in het centrum een 6,4 als rapportcijfer. Dit is iets lager dan in 2012 (6,6), maar nog steeds voldoende;
  2. Ruim de helft van de bezoekers van het centrum (59%) vindt dat het parkeren in Enschede goed geregeld is. In 2012 was dit 53%, dus we zien een toename;
  3. 61% zegt altijd gemakkelijk een parkeerplaats te kunnen vinden. Dit is een toename van 9% punt ten opzichte van 2012 (52%);
  4. Men parkeert in centrum met name voor winkelen in de parkeergarages. ¾ van de bezoekers aan het MST parkeert in de Van Heekgarage;
  5. De Van Heekgarage is ook de meest gebruikte openbare garage in Enschede en wordt ook het hoogst gewaardeerd (7,8). De Hermandad wordt het laagst gewaardeerd (6,3); deze garage is alleen op zaterdag geopend voor het publiek;
  6. Van de ondervraagde mensen geeft 44% aan dat zij het redelijk zouden vinden dat het parkeertarief in de binnenstad hoger is dan de randen (tegenover 39% (helemaal) oneens)). Daarnaast geeft 67% van de geënquêteerden aan dat zij bereid zijn om 400 meter te lopen voor een lager parkeertarief en 57% geeft aan dat ze vaker in een parkeergarage zouden parkeren indien het garageparkeertarief 50 cent goedkoper is dan het straatparkeren. De uitkomsten van deze stellingen zullen worden betrokken bij mogelijke aanpassing van parkeermaatregelen in 2017. 

De belangrijkste resultaten van het parkeeronderzoek september 2016

Binnensingelgebied:

De gemiddelde parkeerdruk (alle momenten) in Enschede voor het vrije en het gereguleerde parkeren samen ligt in het binnensingelgebied tussen de 40% en 48%. Als we kijken naar het vrij parkeren dan zien we dat de gemiddelde parkeerdruk hier tussen de 55% en 72% ligt. Bij de gereguleerde parkeerplaatsen (betaald/vergunningparkeren) ligt de gemiddelde parkeerdruk tussen de 32% en 44%. Bij het privé parkeren komt de gemiddelde parkeerdruk hier uit tussen de 22% een 42%.

Conclusie: Voor het binnensingelgebied betekent dit dat er (in 2016) ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Randsingelgebied:

De gemiddelde parkeerdruk in Enschede voor het vrije en het gereguleerde parkeren samen ligt in het randsingelgebied tussen de 56% en 62%. Als we kijken naar het vrij parkeren dan zien we dat de gemiddelde parkeerdruk ook hier tussen de 56% en 62% ligt. Bij de gereguleerde parkeerplaatsen ligt de gemiddelde parkeerdruk tussen de 54% en 64%. Bij het privé parkeren komt de gemiddelde parkeerdruk hier uit tussen de 34% een 40%.

Conclusie: Voor het randsingelgebied betekent dit dat er (in 2016) ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Parkeergarages:

De gemiddelde parkeerdruk in Enschede voor de parkeergarages van het gereguleerde parkeren ligt tussen de 15% en 61%. Bij het privé parkeren komt de gemiddelde parkeerdruk hier uit tussen de 13% een 61%.

Conclusie: Voor de parkeergarages betekent dit dat er (in 2016) ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Algemeen:

De hoogste parkeerdruk op gebiedsniveau is gemeten op zaterdagmiddag tussen 14-15 uur in de parkeergarages. De parkeerdruk was hier 84%.

Als er ingezoomd wordt op specifieke locaties en momenten dan treden er soms wel lokale parkeerproblemen op. Hier moet wel de kanttekening bij geplaatst worden dat bij individuele secties soms sprake is van een beperkt aantal parkeerplaatsen, waardoor elk extra voertuig een grote impact op het bezettingspercentage heeft.

Vergelijking resultaten parkeerbezetting 2011-2016:

De uitkomsten van 2016 geven in grote mate hetzelfde beeld als in 2011.

Downloads

Download hieronder de verschillende documenten van de parkeeronderzoeken 2016:

PDFParkeeronderzoek Mobycon.pdf

PDFParkeeronderzoek I&O.pdf

PDFFactsheet parkeren 2016.pdf