Partners in gesprek over vernieuwingen in het sociaal domein

20 juni 2016

Zoeken en vinden van kansen

Op maandagmiddag 30 mei 2016 vonden er rondetafelgesprekken plaats over vernieuwing in het sociaal domein. Dit onder de noemer ‘SociaalLab053’. Het doel van SociaalLab053 is het stimuleren van vernieuwingen die inwoners ondersteunen in het zelfstandig wonen, leven en werken. De gesprekken vonden plaats in het kader van het ‘Festival der Verantwoording’, waarbij diverse Nederlandse gemeenten publieke gesprekken voerden met de stad over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Zo’n 25 partners en raadsleden sloten die middag aan in het Design Lab in Enschede. Om samen te leren en te reflecteren.

De middag werd afgetrapt met een interview met wethouder Jurgen van Houdt. Onder andere zijn kijk op sociale vernieuwing en de veranderde rol van de gemeente kwamen ter sprake: ´Ik wil investeren in het versterken van de Enschedese samenleving.”, aldus de wethouder. Vervolgens werden de deelnemers gevraagd hun hartenkreet over sociale vernieuwing toe te lichten. Kreten als ‘Gemeente: vervul de rol van verbindingsmakelaar’, ‘Meer burgerkracht’, ‘Kijk naar het individu en niet naar de massa’ en ‘Niet vinken, maar vonken.’ kwamen voorbij.

Kansen voor sociale vernieuwing

Tijdens het tweede gedeelte van de middag gingen de deelnemers in groepen uiteen om met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van concrete vragen. Welke opgave staan we samen voor? Wanneer is sociale vernieuwing succesvol? Waar liggen dan kansen? En welk ander perspectief is er dan nodig voor een doorbraak? Het steunen van kleine initiatieven, mobiliseren van netwerken, loslaten van kaders, ontschotten van budgetten en het luisteren naar de behoefte van de inwoner zijn enkele (oplossings)richtingen die zijn genoemd. Ook is meerdere malen benadrukt dat zowel partners als gemeente meer kunnen omdenken. Minder systeemwereld, maar meer leefwereld. Minder individuele voorzieningen achter een indicatie, maar meer collectieve voorzieningen. En kijk naar de talenten, mogelijkheden en eigen regie van de inwoner; zorg voor die springplank.
De middag werd afgesloten met een korte terugblik op de dag door Marcel Meijs, gemeentesecretaris gemeente Enschede. Hij gaf aan zich geïnspireerd te voelen tot het versimpelen van de samenwerking tussen partners en gemeente. Waar inwoners uiteindelijk van kunnen profiteren. “Ik ben blij dat we vandaag hebben kunnen praten met professionals over een grote uitdaging. We willen allemaal wel hetzelfde, maar we moeten nog wel een stap zetten om die laatste 40% van de kwaliteit van dienstverlening in de zorg te realiseren. De komende tijd gaan we hier samen mee aan de slag.”

Wilt u het gespreksverslag van de rondetafelgesprekken lezen? Download deze dan hier:

PDFfestival-der-verantwoording-verslag-bijeenkomst-sociaallab053-30-mei-2016.pdf

Vervolg en meer informatie

De gemeente Enschede organiseert het komende jaar meerdere, soortgelijke bijeenkomsten. Voor input rondom specifieke vraagstukken, maar vooral ook voor meer verbinding onderling. Wilt u meer weten over SociaalLab053 en/of op de hoogte blijven? Kijk dan op. enschede.nl/sociaallab053.