Peutergroep De Diamant opent de deuren

09 november 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Enschede heeft er een peutergroep bij: De Diamant. Dit is een kleine peutergroep waar pedagogisch medewerkers extra aandacht kunnen besteden aan de peuters.

“De groep bestaat uit 8 in plaats van 16 kinderen. Zo kunnen we de kinderen die het nodig hebben een extra steuntje in de rug geven”, aldus vestigingsmanager Paul Hoonhorst van kinderopvangorganisatie Humankind. De Diamant is één van de initiatieven die moet bijdragen aan meer kansengelijkheid. 

De Diamant aan de Tomatenstraat maakt onderdeel uit van het Integraal Kindcentrum (IKC) West. Tot dit IKC behoren de basisscholen CBS De Koning en OBS De Spinner en de kinderopvang van Humankind. Het is één van de Enschedese IKC’s waarin de gemeente extra investeert om de kansengelijkheid te vergroten. De peutergroep ging deze week van start.

“Deze wijk verdient extra aandacht”, aldus wethouder Harmjan Vedder van onder meer onderwijs en kansengelijkheid. “Het is enorm belangrijk om kinderen een goede start te geven. Peutergroepen vervullen daarin een belangrijke rol. Hier is aandacht voor taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Niet alle kinderen komen tot hun recht in een peutergroep met 16 kinderen en 2 of 3 pedagogisch medewerkers. Sommige kinderen hebben net dat beetje extra nodig. In een kleinere groep met maximaal 8 kinderen kunnen we die extra aandacht geven.” 

Samenwerking met Aveleijn

De plaatsen in de nieuwe peutergroep kunnen dienen ter overbrugging van de wachttijd voor de Klim Op bij Aveleijn. Vestigingsmanager Hoonhorst: “Met De Diamant is er een mooie tussenvorm gekomen die de kloof overbrugt tussen de gespecialiseerde opvang en een peutergroep. Er is afstemming met Aveleijn; zij geven bijvoorbeeld advies over de inrichting van de ruimte en training van de pedagogisch medewerkers. We zien De Diamant als mooie aanvulling op onze peuteropvang in west.” 

Bijdrage aan meer kansengelijkheid

De Diamant is één van de initiatieven die bijdraagt aan meer kansengelijkheid in Enschede. De gemeenteraad stelde in juni 2023 het 10-jarenplan Kansrijk Enschede vast. Andere initiatieven die binnenkort starten: extra inzet van pedagogisch medewerkers in groepen 1 en 2 van het basisonderwijs en de introductie van ouderconsulenten in de kinderopvang. Een ouderconsulent helpt ouders bij alles wat nodig is om gebruik te kunnen maken van voorschoolse educatie, bijvoorbeeld bij het invullen van inschrijfformulieren, verklaringen en aanvraag. 

Wethouder Vedder: “We zetten ook in op stevige naschoolse programma’s op scholen met sport, cultuur en techniek. Kinderen kunnen zo hun horizon verbreden en nieuwe vaardigheden opdoen. Op IKC West zijn we hiermee al begonnen. Andere IKC’s zijn bezig programma’s te maken.”