Plannen voor “Familiehuis” in wijkcentrum ’t Ni-je Terphoes

18 juli 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Ieder kind verdient een kansrijke start. Om kinderen en hun ouders te helpen bij een goede, gezonde start, zijn er plannen voor de oprichting van een “Familiehuis” in wijkcentrum ’t Ni-je Terphoes.

Het moet een plek worden waar jonge ouders uit de wijk zich welkom voelen, waar ze een luisterend oor vinden en waar ze terecht kunnen voor zorg en ondersteuning.

Gezondheidsorganisatie GGD Twente, Alifa, Wijkteams Enschede, Stichting Beheer ’t Ni-je Terphoes en de gemeente Enschede tekenen 20 juli een intentieverklaring om te komen tot de oprichting van zo’n Familiehuis. Zij hebben de ambitie het Familiehuis te laten uitgroeien tot dé centrale plek in stadsdeel West die bijdraagt aan een kansrijke start voor kinderen.  

Korte lijnen en vertrouwd

In het Familiehuis is sprake van korte lijnen tussen de professionals (bijvoorbeeld de jeugdarts, verloskundigen en welzijnswerkers) en daardoor snellere en betere hulp voor (aanstaande) ouders. Ook raken ouders vertrouwd met het centrum en de professionals. Zij zullen sneller zaken bespreken, is de verwachting. De periode rondom de geboorte is heel belangrijk voor de kansen die het kind later heeft. Als de eerste levensjaren goed verlopen, is de kans op problemen later kleiner. 

De partners die de intentieovereenkomst tekenen, lieten zich inspireren door de familiehuizen in Zweden. Tijdens een werkbezoek aan Scandinavië maakten zij kennis met dit concept. Ze zagen hoe succesvol de samenwerking daar is; organisaties zijn “samen meer dan de som der delen”.

In het Ni-je Terphoes (Boswinkel-West) werkt een aantal partners nu al samen. In het wijkcentrum zitten het Speelhoes van Humankind (voor kinderen van 0 tot 2,5  jaar), de Wijkwijzer, wijkcoaches en activeringscentrum Power West. In het gebouw is nog ruimte voor andere partners. Door de al bestaande diensten aan te vullen met expertise van andere organisaties ontstaat een eerste Familiehuis in Enschede.

Investeren in betere toekomst

Enschede zet stevig in op een kansrijke start voor kinderen. Onlangs nam de gemeenteraad de notitie Kansrijk Start 2023-2033 aan, een 10-jarenplan waarmee het gemeentebestuur kansenongelijkheid wil tegengaan. Het gemeentebestuur wil een trendbreuk realiseren; weg uit de top 3 van gemeenten met een lage sociaaleconomische status. De oprichting van een Familiehuis past in deze plannen. 

Wethouder Harmjan Vedder van Kansengelijkheid is blij met deze eerste stap: “De ondertekening van de intentieverklaring is een mooi moment. Hiermee ontstaat een plek van hoop in de wijk, waar ouders met jonge kinderen elkaar kunnen ontmoeten, en waar zij de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Investeren in de eerste jaren van kinderen, is investeren in een betere toekomst voor kinderen.”