Portefeuille Wmo wisselt van wethouder

16 januari 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Wethouder Harmjan Vedder neemt de verantwoordelijkheid voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, individuele voorzieningen) over van wethouder Jeroen Diepemaat.

Dit is besloten tijdens de collegevergadering van dinsdag 16 januari.

Met deze verandering komt er een meer evenwichtige verdeling in de portefeuilles van de wethouders. Ook sluit Wmo beter aan op de andere onderwerpen in de portefeuille van wethouder Harmjan Vedder. Hij heeft de verantwoordelijkheid voor onder meer publieke gezondheid, jeugd en gezin, onderwijs, kansengelijkheid en beschermd wonen/maatschappelijke opvang. Dit zijn allemaal onderwerpen in het sociaal domein, net als de Wmo (individuele voorzieningen).