“Praat Nederlands met me” tijdens FeierZeit!

22 december 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Ieder jaar ontmoeten Nederlandse en Duitse scholieren elkaar tijdens de activiteit FeierZeit!. Tijdens deze digitale activiteit ontwierpen de afgelopen tijd leerlingen samen huisjes in een online omgeving.

Met 3D-printers zijn de ontwerpen tot leven gebracht. Alle huisjes samen vormen een heus Euregiodorp. Het Euregiodorp symboliseert het ‘noaberschap’ tussen Nederland en Duitsland. Dit jaar deden 80 scholieren mee van vier Duitse en vier Nederlandse scholen uit de regio. 

Samen 3D-huisjes ontwerpen

De leerlingen ontwierpen de 3D-geprinte huisjes onder begeleiding van Tetem. Door samen aan een opdracht te werken is de taal leren op dat moment geen doel op zich, maar meer een middel om samen iets moois te maken. En zo op een leuke manier van elkaar en elkaars taal en cultuur te leren. Wat bijvoorbeeld een Duitse scholier opviel was dat de Nederlandse kinderen veel meer met computers werken: ‘Die Schule bei denen ist voll modern. Die schreiben hier nicht auf Papier sondern jeder hat hier einen Laptop’. En een Nederlandse jongen begon tegen een Duits meisje te zingen: ‘Praat Nederlands met me, even Nederlands met me…’. 

Nederlandse en Duitse jongeren met elkaar in contact brengen

Tijdens Feierzeit! leren jongeren elkaar én elkaars taal en cultuur op een leuke manier kennen. Zo helpt Feierzeit! jonge inwoners dichter bij elkaar te brengen en zo landsgrenzen te vervagen. Feierzeit! vindt plaats in het kader van de Duitslandagenda van de gemeente Enschede met het doel om inwoners van beide kanten van de grens dichter bij elkaar te brengen. 

Deelnemende scholen:

  • Assink Lyceum (Haaksbergen) & Euregio-Gesamtschule Epe
  • Bonhoeffer College Wethouder Beverstraat (Enschede) & Fridtjof Nansen-Realschule (Gronau)
  • Het Stedelijk Lyceum Innova (Enschede) en de Kreuzschule (Heek)
  • Bonhoeffer College Geesinkweg (Enschede) en de Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (Saerbeck)  

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Interreg-programma Duitsland-Nederland

„Praat Nederlands met me“ während FeierZeit!

FeierZeit! ist ein festliches Austauschprojekt zwischen niederländischen und deutschen Schülerinnen und Schülern

Jedes Jahr treffen sich niederländische und deutsche Schülerinnen und Schüler bei der Aktivität FeierZeit!. Beim letzten Mal entwarfen Schülerinnen und Schüler im Rahmen dieser digitalen Aktivität gemeinsam Häuschen in einer Online-Umgebung. Mit 3D-Druckern wurden die Entwürfe zum Leben erweckt. Alle Häuser zusammen bilden ein echtes Euregio-Dorf. Das Euregio-Dorf symbolisiert die „Noaberschap“ zwischen den Niederlanden und Deutschland. In diesem Jahr nahmen insgesamt 80 Schüler*innen von vier deutschen und vier niederländischen Schulen in der Region teil.

Gemeinsam 3D-Häuschen entwerfen

Unter der Anleitung von Tetem entwarfen die Schülerinnen und Schüler die 3D-gedruckten Häuschen. Durch die gemeinsame Beschäftigung mit einer Aufgabe ist das Erlernen der Sprache kein Selbstzweck, sondern eher ein Mittel, gemeinsam etwas Schönes zu kreieren. Und so auf spielerische Weise nicht nur voneinander, sondern auch die Sprache und Kultur des anderen zu lernen. Einer deutschen Schülerin fiel beispielsweise auf, dass niederländische Kinder viel häufiger mit Computern arbeiten: „Die Schule bei denen ist voll modern. Die schreiben hier nicht auf Papier, sondern jeder hat hier einen Laptop’. Und ein niederländischer Junge fing an, einem deutschen Mädchen vorzusingen: ‘Praat Nederlands met me, even Nederlands met me…’.

Niederländische und deutsche junge Menschen miteinander in Kontakt bringen

Bei FeierZeit! lernen junge Menschen nicht nur einander, sondern auch die Sprache und Kultur des anderen auf spielerische Weise kennen. Auf diese Weise trägt FeierZeit! dazu bei, junge Einwohnerinnen und Einwohner einander näher zu bringen und so Landesgrenzen zu verwischen. FeierZeit! findet im Rahmen der Deutschland-Agenda der Gemeinde Enschede mit dem Ziel statt, Einwohnerinnen und Einwohner von beiden Seiten der Grenze einander näher zu bringen.

Teilnehmende Schulen:

  • Assink Lyceum (Haaksbergen) & Euregio-Gesamtschule Epe
  • Bonhoeffer College Wethouder Beverstraat (Enschede) & Fridtjof Nansen-Realschule (Gronau)
  • Het Stedelijk Lyceum Innova (Enschede) und die Kreuzschule (Heek)
  • Bonhoeffer College Geesinkweg (Enschede) und die Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (Saerbeck)  

Dieses Projekt wird durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Interreg-Programms Deutschland-Niederlande kofinanziert.