Privacyverklaring en cookies

De gemeente Enschede verwerkt persoonsgegevens om de wettelijke taken uit te voeren. De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om.

Bescherming persoonsgegevens

De gemeente heeft ook de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om gaan. Ook moeten we uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik.

In sommige gevallen moet de gemeente u eerst informeren en soms uw toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken. De gemeente neemt ook de nodige beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen zoals:

 • Technische beveiligingsmaatregelen, zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen
 • Alleen bevoegde medewerkers krijgen toegang tot persoonsgegevens. Gemeentelijke medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt:

 • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen
 • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren (veranderen), te laten verwijderen of af te schermen wanneer u dat wenst
 • Recht om vergeten te worden: Als u toestemming geeft aan de gemeente om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen
 • Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking

De Functionaris Gegevensbescherming

Voor uw vragen en/of verzoeken kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via:

Email: fgb@enschede.nl
Telefoonnummer: 14 053
De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u er toch niet samen met ons kunt uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaren van persoonsgegevens

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan andere organisaties

De gemeente geeft uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, behalve als de gemeente op grond van de wet dit mag doen.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken kunnen door de gemeente worden bewaard om de dienstverlening te verbeteren. Gesprekken worden niet langer bewaard dan nodig is.

Verandering privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan, zonder waarschuwing, door de gemeente gewijzigd worden. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op Enschede.nl gepubliceerd zijn.

Cookieverklaring

Om Enschede.nl goed te laten functioneren, gebruiken wij ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparaat wordt geplaatst. Een cookie slaat informatie op over de manier u onze website gebruikt. Cookies geven ons waardevolle informatie zodat wij onze website goed kunnen laten werken en continu verbeteren.

Er bestaan:

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies
 • Trackingscookies

Wij plaatsen alleen functionele cookies en analytische cookies zonder uw toestemming. De gegevens die wij hiermee krijgen zijn ook anoniem. Wij weten niet van wie wij deze informatie krijgen. Als wij cookies plaatsen waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan vragen wij altijd uw toestemming hiervoor. Zonder uw toestemming worden er nooit persoonsgegevens verwerkt.

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om:

 • De website te laten functioneren
 • Instellingen of voorkeuren vast te houden. Bijvoorbeeld om een online -formulier in te vullen. Als hier geen cookies worden gebruikt, zou u voor elke stap in het formulier opnieuw moeten inloggen

Daarom staan de functionele cookies standaard aan. Het is niet mogelijk om deze cookies uit te schakelen.

Op onze site vindt u de volgende functionele cookies:

Naam cookie: Geplaatst door: Bewaartermijn: Doel:
Awsalb (2x) servmetric.com
govmetric.com
7 dagen Registreert welke server-cluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt om de ervaring van de gebruiker te optimaliseren
Awsalbcors (2x) servmetric.com
govmetric.com
6 dagen Registreert welke server-cluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt om de ervaring van de gebruiker te optimaliseren
Awselb siteimproveanalytics.io sessie optimaliseert verkeer naar de website over verschillende servers
Awselbcors (4x) siteimproveanalytics.io Govmetric.com Einde browser-sessie / 5 minuten Registreert welke server-cluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt om de ervaring van de gebruiker te optimaliseren
OO-session www.enschede.nl sessie Wordt gebruikt voor caching-doeleinden. 

Analytische cookies

Deze cookies laten zien hoe u de website gebruikt. De statistieken van onze website houden wij anoniem bij in Google Analytics. Hierin kunnen we bijvoorbeeld het aantal bezoekers, het paginabezoek en de gebruikte browser registreren. Met deze informatie verbeteren wij de gebruiksvriendelijkheid van de website. Hierdoor kunnen bezoekers sneller de informatie vinden. Daarom staan de analytische cookies standaard aan. Het is niet mogelijk om deze cookies uit te schakelen.

Op onze website vindt u de volgende analytische cookies:

Naam cookie: Geplaatst door: Bewaartermijn: Doel:
_ga Enschede.nl 2 jaar Hiermee kan GA verschillende gebruikers onderscheiden
_ga# Enschede.nl 2 jaar Hiermee kan GA gegevens verzamelen over websitebezoeken (o.a datum eerste bezoek en meest recente bezoek)
_gat Enschede.nl 1 dag Hiermee ka GA frequentieverzoeken regelen
_gid Enschede.nl 1 dag Hiermee kan GA verschillende gebruikers onderscheiden
collect Google-analytics.com sessie Hiermee kan GA gebruikers volgen over verschillende devices en kanalen
heat.aspx Siteimproveanalytics.io sessie Verzamelt gegevens van de bezoeker over men de website navigeert en gebruikt
image.aspx Siteimproveanalytics.io sessie Verzamelt gegevens van de bezoeker over men de website navigeert en gebruikt
nmstat Enschede.nl 999 dagen Hiermee kan SI informatie verzamelen over hoe een bezoeker de website gebruikt

Tracking cookies

Tracking cookies zijn cookies die uw online gedrag volgen. Deze cookies zijn vaak afkomstig van externe bedrijven en hebben invloed op uw privacy. Bedrijven kunnen hiermee een profiel van uw internetgedrag opstellen. Hierdoor kunnen bedrijven gerichter adverteren. Voor het gebruik van deze cookies vragen wij altijd uw toestemming.

Wij gebruiken geen tracking cookies.

Cookies verwijderen

U kunt uw cookies verwijderen via de instelling van uw browser. Ook kunt u via de instelling van uw browser de plaatsing van cookies helemaal of gedeeltelijk uitsluiten. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op veiliginternetten.nl.