Uitstallingenbeleid

Ondernemers mogen vergunningvrij en zonder melding uitstallingen in de openbare ruimte plaatsen, als aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Het plaatsen van een uitstalling valt onder hoofdstuk 2.2 Algemene Plaatselijke Verordening (APV), bruikbaarheid van en veiligheid op de weg. Daarnaast zijn er regels die zien op de (verkeers)veiligheid en de toegankelijkheid van de weg.

Wat mag wel en wat mag niet?

De kernregels van dit beleid zijn:

  • De uitstalling moet tegen de gevel geplaatst staan;
  • De uitstalling mag maximaal één meter uitsteken;
  • De uitstalling moet na winkelsluitingstijd van de weg verwijderd worden.

Download: