Subsidies voor ondernemers

In het algemeen geldt dat u subsidies eerst moet aanvragen, voordat u verplichtingen aangaat. Een subsidieaanvraag bestaat veelal uit een aanvraagformulier met verschillende bijlagen. Hierin beschrijft u onder meer de beoogde activiteiten, kosten of investeringen. Subsidie aanvragen alleen is niet voldoende. U moet een toegezegde subsidie vaak ook beheren en afwikkelen. Wanneer dit alles goed is verlopen, ontvangt u het geldbedrag ook daadwerkelijk op uw bankrekening (of u betaalt inderdaad minder belasting).

Subsidieregelingen en –programma’s

De gemeente Enschede geeft zelf geen overzicht van subsidies uit. Informatie over een groot aantal subsidieregelingen en programma’s kunt u onder meer vinden op de volgende websites:

Ondernemerskredietdesk: hulp bij het aanvragen

De Ondernemerskredietdesk helpt ondernemers gericht op weg bij het vinden van passende financiering voor hun onderneming. Ook is het platform een meldpunt waar ondernemers terecht kunnen met problemen die zij ondervinden bij het aanvragen en verkrijgen van een financiering.