Raad voor Cultuur bezoekt cultureel Enschede

08 september 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Op 7 september 2023 bracht de Raad voor Cultuur een bezoek aan Enschede om de culturele hoogtepunten van de stad te verkennen. Als onafhankelijk adviesorgaan van de Nederlandse regering heeft de Raad voor Cultuur als voornaamste taak de staatssecretaris Cultuur te voorzien van gevraagd en ongevraagd advies over het cultuurbeleid van Nederland. Het bezoek aan Enschede vormde een belangrijk onderdeel van hun inspanningen om inzichten te verwerven in de ontwikkelingen en uitdagingen in diverse cultuurregio's van het land.

Het bezoek aan Enschede omvatte een gevarieerd programma dat zich richtte op verschillende facetten van cultuur en kunst. Het werkbezoek van de raad is er een in een reeks werkbezoeken die erop gericht zijn om inzicht te krijgen in culturele ontwikkelingen in de regio. 

Voorzitter van Raad van Cultuur Kristel Baele over het bezoek: "Wat mij opviel was de breedte en de rijkdom van het culturele aanbod en de mooie balans tussen innovatie en behoud van wat goed is. Er wordt hier niet alleen over samenwerking gepraat, het gebeurt echt."

Talentontwikkeling, innovatie en samenwerking in de Cultuurregio Twente 

De dag begon met een bezoek aan Tetem, gevolgd door tafelgesprekken met Tetem, Sonnevanck en Cross-TIC. Tijdens deze gesprekken stonden thema's als talentontwikkeling en innovatie in de culturele sector centraal. In het Rijksmuseum Twenthe werden de toekomstige plannen en de samenwerking in de Cultuurregio Twente besproken. Verder werd er bij het Rijksmuseum ingegaan op innovatieve projecten die lokale tradities en cultuur in stand houden. De Raad voor Cultuur maakte kennis met het NEXT-programma van Rijksmuseum Twenthe, dat tot doel heeft kinderen, jongeren en jonge professionals bij het museum te betrekken. Er werd ook aandacht besteed aan de samenwerking met Sickhouse.

Het belang van lokale streekomroepen en creatieve broedplaatsen

De Rijksoverheid gaf dit jaar aan dat het belangrijk is dat lokale omroepen verder professionaliseren en hun producties een hogere kwaliteit krijgen. Daarom werd er een bezoek gebracht aan de lokale omroep 1Twente. Zij benadrukten het belang van lokale omroepen en gaven een inkijk in hoe zij invulling geven aan het lokale medialandschap.

Het Tankstation fungeerde als podium voor een presentatie over diversiteit, inclusie, duurzaamheid en amateurkunst, waarbij het principe werd benadrukt dat niet alle cultuur voor iedereen hoeft te zijn, maar dat er voor iedereen iets te beleven is. Vervolgens vond bij culturele broedplaats de Brandweerkazerne een presentatie plaats over investeringen in vastgoed voor creatieve broedplaatsen, waarbij het onderzoek naar de ruimtebehoefte van de creatieve sector aan bod kwam.

Raad van Cultuur in tuin Rijksmuseum Twenthe

Cultuur als Middel voor Verbinding

Het slot van de dag bestond uit een rondleiding en presentatie over Studio 15 en de Huiskamer van de Stad in Muziekcafé Metropool. Hierbij lag de nadruk op de rol van cultuur als middel voor verbinding en diversiteit. Aansluitend werd er een bezoek gebracht aan de Nederlandse Reisopera. Het programma werd afgesloten met een bezoek aan het GOGBOT-festival op de Oude Markt, waar om 20.00 uur de algemene opening van het festival plaatsvond. Ook werd er stilgestaan bij het afscheid van artistiek directeur Kees de Groot. Bezoekers werden meegenomen op een rondleiding langs verschillende installaties van het festival door Guido Bertling en Kees de Groot.

Cultuur als drijvende kracht achter gemeenschapsontwikkeling

Het bezoek aan Enschede bood de Raad voor Cultuur een uitstekende gelegenheid om de nationale culturele basisinfrastructuur in de stad te ervaren en te bespreken. Het benadrukte het belang van de Cultuurregio en de opgave om tegemoet te komen aan de behoeften van de inwoners van Enschede en de wijde omtrek. En het biedt waardevolle inzichten voor de noodzaak tot Rijksinvesteringen in de regio.