Raadsvergadering week 41 2023

29 september 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 9 oktober 2023.

Actualiteitenraad

Op maandag 9 oktober 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.
Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 9 oktober 2023. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op maandag 9 oktober 2023 vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Hierin vindt de behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Toekomst Colosseum 90/IJsbaan Twente
  • Omgevingsvisie fase 3
  • Parkeervisie Enschede: Leefbaar, Aantrekkelijk en Bereikbaar
  • Wetenschappelijk onderzoek naar de gemeente Enschede in de context van bezetting, bevrijding en nasleep
  • Vaststellen bestemmingsplan “Ruiterkampweg naast nr. 75” en wijziging 128 van de welstandsnota
  • Vaststelling bestemmingsplan Woonwagenstandplaatsen Twekkelerbeekweg, grondexploitatie en notitie beeldkwaliteit
  • Versnelling woonprojecten in Enschede

Bekijk hier de agenda van de Raadsvergadering van 9 oktober 2023. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken.


Stadsdeelcommissie Zuid


Dinsdag 10 oktober 2023
Aanvang 19.30 uur
Locatie: Woonzorgcentrum De Broekheurnerstede (Livio), Broekheurnerplein 2, Enschede
Onderwerpen:

  • Wonen en Zorg in de buurt de Posten (kansenkaart)
  • Woningcorporaties – verduurzaming in Zuid

Bekijk hier de agenda van Stadsdeelcommissie Zuid van 10 oktober 2023. Via deze link kunt u de vergadering ook terug kijken.

Belangstellenden zijn van harte welkom

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Stadsdeelcommissie Zuid: dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl, tel. 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053