Raadsvergadering week 8 2023

15 februari 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws
Raadszaal stadhuis Enschede

Bekijk hier de agenda voor de raadsvergaderingen in de week van 20 februari.

Gemeenteraad

Op maandag 20 februari vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.
Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 20 februari

Gemeenteraad

Op maandag 20 februari 2023 vindt vanaf 19.00 uur het jaarlijkse woondebat plaats. Deze beeldvormende bijeenkomst in het stadhuis, biedt raadsleden de mogelijkheid om, in voorbereiding op de besluitvorming over de Voortgangsrapportage Woonvisie, meer informatie te verwerven over het woonbeleid. 
Bekijk hier de agenda van het Woondebat van 20 februari

RAADSCOMMISSIES

Dinsdag 21 februari 2023
Stadsdeelcommissie Oost. Aanvang 19.30 uur. Locatie: Bonhoeffer College, Van der Waalslaan 35. De vergadering start om 19.30 uur met een rondleiding in het Bonhoeffer College, de behandeling van onderstaande onderwerpen start om 20.00 uur.
Onderwerpen:    

  • Presentatie vernieuwbouw-plannen Bonhoeffer College Van der Waalslaan
  • Raadsvoorstel Herontwikkeling wijk Varvik-Diekmann
  • Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Zwarteweg, naast 130

Bekijk hier de agenda van Stadsdeelcommissie Oost van 21 februari

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. 
Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Stadsdeelcommissie Oost: N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl tel: 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053