Raadsvergaderingen week 11 2024

01 maart 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 11 maart 2024.

Gemeenteraad

Op maandag 11 maart 2024 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.
Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 11 maart 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken.

Raadscommissies

Op maandag 11 maart 2024 vergadert de Stedelijke commissie parallel:

Kamer Sociaal. Aanvang 19.00 uur. Locatie: raadzaal, stadhuis.
Onderwerpen:

  • Opiniërend: (brief) Nota dierenwelzijn
  • Beeldvormend: Onderzoek Wijkteams 

Bekijk hier de agenda van kamer Sociaal van 11 maart 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Kamer Bestuur en Middelen. Aanvang 19.00 uur. Locatie: kamer 51, stadhuis

Onderwerpen: Beeldvormend: Brief Loon- en prijseffecten gesubsidieerde instellingen

  • Voorstel hamerstuk: Gedragscodes en agressieprotocol politiek
  • ambtsdragers gemeente Enschede 2024

Bekijk hier de agenda van kamer Bestuur en Middelen van 11 maart 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Dinsdag 12 maart 2024

Stadsdeelcommissie Oost. Aanvang 20.00 uur. Locatie: Buurthuis Bultsweg, Bultsweg 250, Glanerbrug
Onderwerpen: 

  • Presentatie Euregio-Viertel
  • Presentatie Preventie met gezag
  • Terugblik 2023, jaarplan 2024
  • Voorstel hamerstuk: Bestemmingsplan Hoge Boekelerweg 255

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Oost van 12 maart 2024 Via deze link kunt u de vergadering ook achteraf terug kijken.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. 
Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Kamer Sociaal: dhr. A. van Loon, a.vanloon@enschede.nl en mevr. N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl, tel 14 053
Kamer Bestuur en Middelen: mevr. J. Ligteringen, j.ligteringen@enschede.nl en dhr. S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl, tel 14 053
Stadsdeelcommissie Oost: mevr. N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl

Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053