Raadsvergaderingen week 12 2024

08 maart 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 18 maart 2024.

Gemeenteraad

Op maandag 18 maart 2024 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 18 maart 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken. 

Raadscommissie

Op maandag 18 maart 2024 vergadert de Stedelijke commissie parallel:

Kamer Fysiek.
Aanvang: 19.00 uur. 
Locatie: raadzaal, stadhuis.
Onderwerpen:

  • Oordeelsvormend: Woonvisie
  • Oordeelsvormend: Raadsbrief netcongestie 23-11-2023

Bekijk hier de agenda van kamer Fysiek van 18 maart 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Kamer EWIO. 
Aanvang: 19.00 uur. 
Locatie: kamer 51, stadhuis.
Onderwerpen: 

  • Beeldvormend: raadsbrief Kansengelijkheid

Bekijk hier de agenda van kamer EWIO van 18 maart 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Dinsdag 19 maart 2024

Stadsdeelcommissie West. 
Aanvang: 19.30 uur. 
Locatie: CBS De Koning, Tomatenstraat 27, 7545 WP Enschede.
Onderwerpen: 

  • Informerend: Ontwikkelingen Parkweg 155-157
  • Informerend: Jaarplan Stadsdeel West 2024
  • Informerend: Taalvaardigheid in West
  • Voorstel hamerstuk: Bestemmingsplan Geerdinkszijdeweg 99

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie West van 19 maart 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u de vergadering ook achteraf terug kijken.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Kamer Fysiek: dhr. D.J. Eshuis, dj.eshuis@enschede.nl en dhr. K. Grunder, k.grunder@enschede.nl  tel 14 053
Kamer EWIO: dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl tel 14 053
Stadsdeelcommissie West: dhr. S., van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl tel 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053